Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC)

Els titulats en el màster interuniversitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica tenen els coneixements adequats per formar part de:

 

 • Centres de recerca i desenvolupament.
 • Empreses relacionades amb les tecnologies de la informació i la  comunicació.
 • Centres de càlcul.
 • Equips docents d'universitats.

L'objectiu principal d'aquest programa és preparar els estudiants per a llocs de treball de R+D+I dins de la indústria, els centres de recerca i les universitats. Els titulats podran treballar en la realització de motors de cerca en internet, sistemes de previsió meteorològica, optimització de rutes logístiques, sistemes de seguretat a la xarxa, ciutats intel·ligents. Poden semblar temes molt diferents, però tots tenen una cosa en comú: han estat desenvolupats aplicant les tècniques i mètodes de l'enginyeria computacional i matemàtica.

A més, tant la URV com la UOC ofereixen beques de doctorat per a estudiants que han finalitzat el màster i vulguin completar un programa de doctorat. Alguns enllaços relacionats s'inclouen a continuació:

 


Recerca a la UOC

Grups de recerca UOC associats al màster

 • Distributed, Parallel, and Collaborative Systems (DPCS): El grup DPCS se centra en el desenvolupament i l'optimització de sistemes i algoritmes distribuïts i paral·lels a diferents escales (grups petits, clústers o internet). En particular, es presta especial atenció a sistemes descentralitzats compostos per recursos no dedicats. El grup també fa recerca sobre el disseny de sistemes de col·laboració online i les seves aplicacions.
 • Internet Computing & Systems Optimization (ICSO): El grup ICSO és un grup oficial consolidat de l'Internet Interdisciplinary Institute de la UOC (http://in3.uoc.edu/). El grup ICSO es centra en el desenvolupament d'algoritmes híbrids (metaheuristiques, simheurístiques i learnheuristiques) i de programari per a la resolució de problemes d'optimització en els camps de la logística, el transport, la producció i els sistemes d'internet. Dins del grup ICSO participen investigadors de diferents universitats espanyoles així com de diferents països, com ara Regne Unit, EE. UU., França, Portugal, Alemanya, Àustria, Xile, Argentina, Colòmbia, etc.
 • Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUnAI): El grup SUnAI fa recerca en visió per computador. Dins d'aquest tema ens centrem a interpretar imatges a alt nivell. En particular, les nostres línies principals de recerca són el reconeixement i l'anàlisi d'expressió facial, l'anàlisi de gestos i llenguatge no verbal (usant 2D i 3D), el reconeixement d'objectes i la interpretació d'espais o escenes.
 • Software Engineering Research Group (GRES-UOC): GRES-UOC investiga el modelatge i la construcció de programari en sistemes i problemes complexos. En particular, considera l'ús de mètodes formals, representació del coneixement i programació amb restriccions i les seves aplicacions a diferents contextos, com ara el context educatiu.

 

Recerca a la URV

Grups de recerca URV associats al màster:

 • CRISES (Criptografia i Secret Estadístic): El grup de recerca CRISES - Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades té per objectiu la creació i la difusió de tecnologies per a conciliar privadesa, seguretat i funcionalitat en els serveis de la societat de la informació. El grup és dirigit pel Prof.  Josep Domingo-Ferrer i té actualment 26 membres, 13 dels quals són doctors. Ha estat finançat com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya des del 2002 sense interrupció. Entre altres projectes de recerca, el grup participa en l'equip CONSOLIDER «ARES» (coordinat pel Prof. Domingo-Ferrer), en els projectes europeus del 7º Programa Marco «Inter-Trust» i «Data Without Boundaries», i en diversos projectes finançats pels governs català i espanyol. El grup té diverses patents, bona part de les quals estan en explotació, i ha donat naixement a l'empresa spin-off STAITEC. El director del grup ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaca la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.

 • BIOCENIT (Bioinformatics and Environmental Engineering & Chemistry): BIOCENIT és un grup de recerca que se centra en l'estudi, la caracterització i el modelatge de sistemes complexos. L'activitat del grup s'estructura en tres línies principals de recerca: (i) modelatge computacional i enginyeria ambiental, (ii) recerca operativa i bioestadística, i (iii) ciència de ciutats. El grup ha participat i participa en diversos projectes de recerca tant a escala internacional (NSF, EU FP6 i FP7) com nacional, i és membre actiu de diverses xarxes i organitzacions d'àmbit transnacional (NanoSafety Cluster, InnaTox, City Protocol Society).

 • COPRICA1 (Codis, Privadesa i Combinatòria Algebraica): Aquest grup de recerca centra l'atenció en les aplicacions de la matemàtica discreta en la teoria de codis, la privadesa, la criptografia, etc. Així mateix, també treballa en temes més teòrics com la geometria algebraica, la geometria finita o la combinatòria algebraica i enumerativa.

 • BANZAI (Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial): El grup de recerca en Intel·ligència Artificial centra les seves activitats en l'estudi i desenvolupament de sistemes intel·ligents per a la medicina. Utilitza tècniques com la mineria de dades, l'aprenentatge automàtic, l'enginyeria i la representació del coneixement per resoldre diversos problemes mèdics com són el modelatge de procediments assistencials, la integració de tractaments per a pacients amb diverses malalties, l'estudi de l'adherència i els costos, o l'anàlisi de dades de sistemes d'informació assistencials. Anualment, el grup organitza el taller internacional Knowledge Representation for Health Care (KR4HC) i edita la col·lecció de llibres amb el mateix nom amb l'editorial Springer, sèrie Lecture Notes in Artificial Intelligence.
 • ITAKA (Tecnologies Intel·ligents per a la Gestió Avançada del Coneixement): Aquest grup va ser fundat al gener del 2007 pel Dr. Antonio Moreno i la Dra. Aida Valls, seguint els passos marcats pel reeixit Grup de Sistemes Multi-Agent (GruSMA) de l'any 2000 al 2006. Les seves línies de recerca principals són els sistemes distribuïts i l'agregació de dades. Els resultats d'ambdues línies s'estan aplicant principalment en medicina, turisme i medi ambient.

 • DCDYNSYS (Sistemes Dinàmics Discrets i Continus): Aquest grup de recerca treballa en diferents branques del que es coneix genèricament com sistemes dinàmics, tant en la seva versió discreta com en la contínua. En els treballs que duu a terme es consideren aspectes de caràcter teòric i també aplicacions dels sistemes dinàmics en diverses àrees del coneixement (medicina, biologia, química, etc.).

 • MATDISC (Matemàtica Discreta): Aquest grup es dedica de manera especial a estudiar estructures matemàtiques discretes, fent èmfasi en els problemes relacionats amb la teoria dels grafs i la hipergrafia.

 • ALEPHSYS (Algorithms Embedded in Physical Systems): El grup de recerca Alephsys es dedica a l'anàlisi de sistemes complexos, amb especial èmfasi en les anomenades xarxes complexes. Les xarxes complexes es troben pertot arreu: en biologia hi ha xarxes ecològiques i bioquímiques, en economia hi ha xarxes de transaccions comercials, en tecnologia tenim internet, la telefonia i les xarxes de transport, en sociologia hi ha les xarxes socials i de col·laboració, entre molts altres exemples. Actualment els mitjans informàtics i tecnològics permeten l'acumulació contínua de dades de tot tipus (l'anomenat big data), però extreure informació no és fàcil. Les tècniques d'anàlisis de xarxes complexes permeten justament això, analitzar la seva estructura, identificar els components claus, i comprendre les relacions entre estructura i dinàmiques. Entre les dinàmiques més interessants hi ha la propagació d'epidèmies, la robustesa de la xarxa davant fallades o l'aparició de fenòmens emergents, tot objecte d'estudi principal dins d'Alephsys.

 • RIVI (Robòtica i Visió Intel·ligents): Aquest grup de recerca està constituït per professors del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i el Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica. El grup RIVI es dedica al desenvolupament de solucions innovadores en diverses àrees de la robòtica i la visió artificial mitjançant l'aplicació de tècniques avançades de computació. Entre les seves línies d'especialització hi ha: anàlisi i processament d'imatges, reconeixement de patrons, modelat 3D, robòtica mòbil, exploració multirrobot, etc.

 • CloudLab: Aquest grup  combina un equip multidisciplinari centrat en l'estudi dels sistemes distribuïts i els serveis telemàtics. La recerca del grup se centra en la creació de nous serveis distribuïts i infraestructures middleware per a l'emmagatzematge, la compartició i la distribució d'informació en diferents entorns de treball (entorns de treball col·laboratiu, educatius, metges, etc.). En particular, el grup té importants contribucions en sistemes distribuïts de gran escala (Cloud, P2P) i en middleware adaptatiu i autonòmic. Una de les principals línies de recerca se centra en el desenvolupament de sistemes adaptatius i assegurances d'emmagatzematge en xarxa.

 • Smart Technologies Research:  El grup de recerca en Tecnologies Smart se centra en l'aplicació de les TIC a la creació d'entorns contextuals y  a la seva  aplicació. Les principals àrees d'aplicació i estudi són: les smart cities, la salut intel·ligent, la smart transportation, la seguretat informàtica, la lluita contra el cibercrim i la protecció de la privacitat.

Proper accés:
octubre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

Presentació del programa

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.