Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC)

Per a completar el màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica, l'estudiant ha de completar un total de 60 crèdits europeus (ECTS), que es distribueixen de la manera següent: 18 crèdits en assignatures obligatòries, 24 crèdits en assignatures optatives i 18 crèdits en el projecte final de màster.
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Treball final de màster 18
Total 60
Durada

El màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica s'ha dissenyat perquè pugui cursar-se en un any (dos semestres) o dos (quatre semestres), però no hi ha un temps màxim per a acabar la titulació. Cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i la seva disponibilitat de temps.

L'estudiant pot escollir, de forma anual, el número d'assignatures de cada semestre de les que vol matricular-se. De fet, l'estudiant rep assessorament personalitzat del tutor o tutora per a poder crear una planificació adequada en la matriculació de les assignatures que cursarà, segons necessitats, interessos, temps disponible i coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

És recomanable cursar el màster en dos anys, especialment per als estudiants que no puguin tenir dedicació exclusiva al màster. Només es recomana cursar el màster en un any en el cas de poder tenir dedicació exclusiva.

Treball final de màster

Els estudis de màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica conclouen amb l'elaboració d'un treball final de 18 crèdits ECTS.

Per a poder-se matricular de l'assignatura anual Treball final és necessari que es tinguin superats prèviament, o bé matriculats en el mateix curs que el treball final, els 42 crèdits corresponents a les altres assignatures del màster, mentre que els coneixements previs concrets necessaris dependran de l'àrea temàtica del treball final.

El treball final consisteix en l'elaboració d'un projecte, producte, memòria o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica. És una assignatura obligatòria que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol.

En el màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diferents àmbits temàtics proposats per professors de l'equip docent del màster. Les àrees disponibles es poden consultar en el pla docent de l'assignatura. L'estudiant ha de seleccionar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de màster i fer una sol·licitud que ha de ser acceptada pel tutor o tutora del treball final i per l'equip docent del programa.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor o tutora del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor o tutora del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. La dedicació de l'estudiant està determinada pels crèdits assignats a aquesta assignatura i per l'equivalència de 25 hores de dedicació de l'estudiant per cada crèdit. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una presentació (vídeo) que resumeix els resultats obtinguts i el desenvolupament del treball, de forma online i asíncrona, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

A continuació, mostrem alguns exemples de treballs finals realitzats en el màster:

Recursos per a l'aprenentatge

Des de l'inici, el programa proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge necessaris per a portar a terme la seva activitat docent a cadascuna de les assignatures. L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és molt divers: poden ser materials docents que la mateixa UOC encarrega i elabora o poden ser recursos que hi ha a la xarxa o que ja han estat publicats per tercers.

Els recursos d'aprenentatge estan disponibles en castellà i anglès, i el contingut de l'aula i les intervencions de l'equip docent estan disponibles en anglès, castellà o català. Alguns materials docents (llibres, articles, etc.) estan exclusivament en anglès, pel que cal ser capaç de llegir textos cientificotècnics en aquest idioma.

Per altra banda, el màster ofereix el programari necessari per desenvolupar les activitats pràctiques. L'estudiant utilitza Matlab i Simio a les assignatures obligatòries i Python, R o Java, entre d'altres, a les assignatures optatives.

El Màster també compta amb laboratoris virtuals a les assignatures de computació i sistemes distribuïts. Els espais de treball d'aquests laboratoris són aules virtuals, amb un professor coordinador expert que dóna suport en l'elaboració de les pràctiques dels estudiants.

Preinscripció i matrícula oberta

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.