Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Educació i TIC (eLearning)

El màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) té com a objectiu la formació de docents, dissenyadors, gestors i administradors del món educatiu i empresarial, impulsats per la necessitat de millora i el desig de treure el màxim profit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'ensenyament i la formació.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 17 febrer 2021

Títol: Educació i TIC (eLearning)

El màster universitari online d'Educació i TIC (e-Learning) s'adreça als professionals que vulguin optimitzar els processos que intervenen en la demanda, el disseny, la configuració i la integració del conjunt d'elements d'un projecte d'aprenentatge en línia tant en l'àmbit directiu i de gestió com en el del disseny instruccional i tecnològic, i també als professionals que vulguin fer la tesi doctoral en l'àmbit de l'educació i les TIC, seguint l'itinerari de recerca que s'ofereix.

D'altra banda, estudiar al Campus Virtual us permetrà aprendre a bellugar-vos en un entorn virtual de formació, el coneixement del qual esdevindrà una experiència personal útil i un valor afegit en el domini de noves eines i mitjans tecnològics, cada cop més presents en els diversos àmbits educatius.

L'objectiu del máster universitario de Educación y TIC (e-Learning) és oferir una formació innovadora i de qualitat en un dels àmbits emergents de la societat de la informació: l'aprenentatge total o parcialment en línia (e-learning).

Per cursar el Màster, es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura que permeti la consulta de documentació rellevant i actual que es facilitarà com a material complementari al material obligatori. En la memòria del Màster Oficial presentada a l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya,  literalment s'exposa el següent:

"Es recomana també un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc comú europeu de llengües i un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies d'informació i comunicació. En aquest sentit i per facilitar a l'estudiant la comprovació del propi coneixement de la llengua estrangera, la UOC posa a la seva disposició, per mitjà dels tutors i del pla docent de l'assignatura, una prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera escollida. La prova permet a l'estudiant verificar si el seu nivell és el recomanat per iniciar els seus estudis en aquest màster (nivell B2). Aquesta prova no és excloent ni requisit previ. En el cas que el nivell de l'estudiant no sigui el recomanat, aquest pot escollir lliurement iniciar els seus estudis assumint la responsabilitat de la seva falta de nivell inicial o, per mitjà de la recomanació del tutor, reforçar aquest nivell a partir de cursos complementaris de l'idioma estranger escollit, que la mateixa UOC ofereix com a formació contínua al públic en general. "

El Màster Universitari d'Educació i TIC inaugura el MeticLAB, un entorn virtual d'experimentació i recerca punter en l'àmbit digital, el qual posarà a disposició d'estudiants i docents tot un ventall d'aplicacions, eines i entorns per a usos educatius.

L'objectiu del MeticLAB és que l'estudiant pugui aprendre amb les mateixes aplicacions i recursos digitals que s'utilitzen en els contextos professionals més avançats de la formació i l'educació, de manera que pugui dissenyar projectes i activitats educatives autèntiques, implementant-les amb eines i entorns reals.

El Màster Universitari en Educació i Tic s'ha registrat al RUCT amb el codi 4315435:

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=4315435&actual=universidad

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari d'Educació i TIC (eLearning)

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Educació i TIC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
novembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota a l'octubre.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació