Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Educació i TIC (eLearning)

Enfoca el teu futur professional cap a una visió innovadora de l'ensenyament, basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Forma't online amb el màster universitari d'Educació i TIC (E-learning).

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 1 març 2023

Títol: Educació i TIC (eLearning)

Per què estudiar el màster oficial d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC?

Les TIC ens ofereixen una gran oportunitat per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge. La incorporació de les TIC està revolucionant l'ensenyament des de moltes perspectives.

Aquest programa et formarà en l'ús de les TIC per a propòsits educatius, amb l'objectiu de treure'n el màxim rendiment, buscant la innovació permanent i la millora de la pràctica educativa en un àmbit emergent com l'e-learning o aprenentatge totalment o parcialment en línia.

  • Dissenyaràs projectes d'aprenentatge virtual i els implementaràs en entorns reals.
  • Utilitzaràs les aplicacions i els recursos digitals més avançats del MeticLAB, un entorn virtual d'experimentació capdavanter.
  • Aprendràs a moure't de manera natural en un entorn de formació en línia amb el Campus Virtual.
  • La UOC és pionera en metodologia online d'èxit amb 25 anys d'experiència.
  • T'acompanyarà un equip docent amb professors de prestigi i professionals en actiu.
  • Tindràs opció de dur a terme pràctiques semipresencials o virtuals per posar a prova les teves competències en un entorn professional.

El nostre estudiantat, graduats i graduades del Màster U. en Educació i TIC(e-learning) ens comparteixen la seva experiència:

Impulsa projectes d'innovació educativa: les TIC són el mètode del segle XXI

El màster d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC és molt més que un màster de formació de docència en línia. Podràs treballar com a docent o en el disseny i la gestió dins dels àmbits educatiu, empresarial o de recerca.

Tant si ets un estudiant en formació com un professor o un professional vinculat a l'àmbit educatiu, l'administració o l'empresa, aquest màster a distància et permet ampliar i millorar les aptituds pedagògiques i tecnològiques amb finalitats educatives.

Si t'interessa aplicar les TIC a l'ensenyament, desenvolupar projectes d'aprenentatge virtual i impulsar l'e-learning com a metodologia en l'ensenyament del futur, aquest és el teu programa.

AVÍS: Per cursar el màster universitari online d'Educació i TIC (E-learning) es recomana tenir coneixements d'anglès de nivell B2, necessaris per a la consulta de documentació rellevant i actual que es proporciona com a material complementari del material obligatori. Aquesta recomanació va quedar recollida en la memòria que es va presentar a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que va quedar registrada en el RUCT amb el codi 4315435.

 

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Educació i TIC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
octubre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.