Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Educació i TIC (eLearning)

El programa del màster universitari online d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant pot cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.

Per a l'obtenció del màster d'Educació i TIC (e-Learning) es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:

 • Direcció i gestió de l'e-learning
 • Disseny tecnopedagògic per a l'educació
 • Docència en línia
 • Recerca en e-learning

 

 

 

Tipologia Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 30
itinerari professionalitzador:TFM(6) // itinerari de recerca:Seminari de recerca(6)+TFM(6) 6//12
Total 60

Assignatures


Especialitat de Direcció Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

Organització i gestió de l'e-learning (opt.)

6

6

6

6

6

Semestre 2

Direcció estratègica i lideratge (opt.)

Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)

6

6

6

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Disseny Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

6

6

6

6

6

Semestre 2

Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)

Disseny de recursos i activitats (opt.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt)

6

6

6

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Docència Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

6

6

6

6

6

Semestre 2

Estratègies docents en línia (opt.)

Avaluació en línia (opt.)

Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt.)

6

6

6

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Recerca Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.) o una altra obligatòria

Mètodes de recerca (opt.)

Recerca en e-learning (opt.)

Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)

Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)

6

6

6

6

6

Semestre 2

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Seminari de recerca (obl.)

TFM: Treball final de màster (obl.)

6

6

6

6

6

Total

60

 

Especialitat de Direcció Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

6

6

6

6

Semestre 2

Organització i gestió de l'e-learning (opt.)

Direcció estratègica i lideratge (opt.)

Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

6

6

6

6

Semestre 3

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Disseny Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

6

6

6

6

Semestre 2

Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

6

6

6

6

Semestre 3

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Docència Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

6

6

6

6

Semestre 2

Estratègies docents en línia (opt.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

Avaluació en línia (opt.)

Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)

6

6

6

6

Semestre 3

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Recerca Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (opt.)

6

6

6

6

Semestre 2

Recerca en e-learning (opt.)

Mètodes de recerca (opt.)

Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)

Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)

6

6

6

6

Semestre 3: a cursar conjuntament

Seminari de recerca (obl.)

TFM: Treball final de màster (obl.)

6

6

Total

60

 

Especialitat de Direcció Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

6

6

6

Semestre 2

Direcció estratègica i lideratge (opt.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

6

6

Semestre 3

Organització i gestió de l'e-learning (opt.)

Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

6

6

6

Semestre 4

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Disseny Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

6

6

6

Semestre 2

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)

6

6

Semestre 3

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

6

6

6

Semestre 4

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Docència Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

6

6

6

Semestre 2

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)

6

6

Semestre 3

Estratègies docents en línia (opt.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

Avaluació en línia (opt.)

6

6

6

Semestre 4

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Recerca Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

6

6

6

Semestre 2

Fonaments tecnològics de l'e-learning (opt.)

Recerca en e-learning (opt.)

6

6

Semestre 3

Mètodes de recerca (opt.)

Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)

Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)

6

6

6

Semestre 4: a cursar conjuntament

Seminari de recerca (obl.)

TFM: Treball final de màster (obl.)

6

6

Total

60

 

Especialitat de Direcció Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

6

6

Semestre 2

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

6

6

Semestre 3

Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)

Direcció estratègica i lideratge (opt.)

6

6

Semestre 4

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

Organització i gestió de l'e-learning (opt.)

6

6

Semestre 5

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altra especialitat (opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Disseny Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

6

6

Semestre 2

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

6

6

Semestre 3

Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)

Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)

6

6

Semestre 4

Disseny de programes i cursos en línia (opt.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

6

6

Semestre 5

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Docència Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

6

6

Semestre 2

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)

6

6

Semestre 3

Estratègies docents en línia (opt.)

Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)

6

6

Semestre 4

Avaluació en línia (opt.)

Planificació de la docència en línia (opt.)

6

6

Semestre 5

TFM: Treball final de màster (obl.)

Pràctiques o una optativa d'altra especialitat(opt.)

6

6

Total

60

 

 

Especialitat de Recerca Crèdits

Semestre 1

Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)

Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)

6

6

Semestre 2

Ensenyar i aprendre en línia (obl.)

Fonaments tecnològics de l'e-learning (opt.)

6

6

Semestre 3

Recerca en e-learning (opt.)

Mètodes de recerca (opt.)

6

6

Semestre 4

Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)

Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)

6

6

Semestre 5: a cursar conjuntament

Seminari de recerca (obl.)

TFM: Treball final de màster (obl.)

6

6

Total

60

 

Complements de formació
No cal cursar complements formatius per a ser admès en el programa.
Treball Final de Màster

El màster universitari d'Educació i TIC inclou l'assignatura Treball final de màster (TFM) que consisteix en la realització d'un projecte individual i original sobre una temàtica d'interès particular de l'estudiant i que tingui relació amb la titulació. És una assignatura de 6 crèdits que equivalen a 150 hores de feina

Existeixen dues modalitats diferents de TFM, en funció de l'itinerari cursat al màster:

 • TFM professionalitzador.
 • TFM de recerca.

 
A. Per a poder-se matricular de l'assignatura TFM itinerari professionalitzador (TFM):

 • Cal complir el requisit acadèmic d'haver superat el 50% de crèdits ECTS del màster. Dins aquest 50% de crèdits superats s'hi inclouen totes les assignatures obligatòries.
 • Es recomana haver cursat l'optativa preparatòria de l'especialitat (Direcció, Disseny o Docència).

B. Per a poder-se matricular de l'assignatura TFM itinerari recerca (TFI) és necessari:

 • Complir el requisit acadèmic d'haver superat el 50% de crèdits ECTS del màster. Dins aquest 50% s'hi inclouen 3 de les assignatures obligatòries i les assignatures de l'especialitat "Recerca en e-learning" i "Mètodes de recerca"
 • A més, es recomana fortament tenir superades les assignatures de l'especialitat  "Tècniques d'anàlisi de dades" i "Construcció d'instruments per a la recerca"
 • Cal matricular-se simultàniament de l'assignatura "Seminari de recerca".

D'altra banda, és indispensable completar un "Formulari de sol·licitud de Treball final" que es realitza com a procediment previ i amb antelació a l'inici de la matrícula de l'assignatura de TFM/TFI, per tal d'escollir la modalitat i l'àmbit temàtic del treball, i poder assignar, a l'inici del semestre, un tutor o tutora amb coneixements afins a aquest àmbit.

El treball final conclou amb una defensa en la qual l'estudiant ha de fer una presentació oral en vídeo i defensar el treball davant d'una Comissió d'avaluació de manera sincrona.

Des d'aquí pots accedir a la galeria de TFM del MUETIC publicats en el repositori institucional de Recursos Educatius Oberts O2

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat la meitat dels crèdits de la titulació (30 ECTS). 

Part d'aquest 50% de crèdits aprovats han de correspondre a totes les assignatures obligatòries.
A més és recomanable haver superat l'assignatura preparatòria de l'especialitat que correspongui:

Direcció operativa de projectes d¿e-learning per a l'itinerari de Direcció.
Disseny de programes i cursos en línia per a l'itinerari de Disseny tecnopedagògic.
Planificació de la docència en línia per a l'itinerari de Docència en línia.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.