Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització

El pla d'estudis es divideix en tres mòduls:

- Mòdul obligatori de 32 crèdits;

- Mòdul optatiu de 22 crèdits, a escollir entre 48 crèdits ofertats;

- Treball final de màster de 6 crèdits. Existeixen dues possibilitats de TFM: si s'opta pel professionalitzador s'haurà de cursar l'assignatura optativa de Pràctiques. Si s'opta per la branca d'investigació s'haurà de cursar l'assignatura optativa de Metodologia per a la investigació dels drets humans.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 32
Optatives 22
Treball final de màster
(professionalitzador)
6
Treball final de màster
(de recerca)
6
Total 60

Assignatures

Assignatures obligatòries Crèdits

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

 
Assignatures optatives de l'especialització de Drets Humans i Col·lectius Especialment Vulnerables Crèdits

 

4

4

4

4

 
Assignatures optatives de l'especialització en Drets Humans i Empresa Crèdits

 

4

4

4

4

 
Assignatures optatives de l'especialització en Drets Humans i Dret Internacional Humanitari (UOC, Creu Roja)  Crèdits

4

4

4

4

 

Assignatures Crèdits
Semestres 1 24/30
 • Teories de la justícia

 • Sistema universal  de protecció dels drets humans

 • Sistema espanyol i europeul de protecció dels drets humans

 • Sistema interamericà de protecció dels drets humans

 • Optativa 1 (per escollir)

 • Optativa 2 (per escollir)

 • Metodologia per la recerca en drets humans (perfil recerca)

4

4

4

4

4

4

6

Semestre 2 36/30
 • Drets humans i democràcia en el món africà, àrab i islàmic

 • Globalització i drets socials

 • Conflictes armats i drets humans

 • Població i drets humans

 • Optativa 3 (per escollir)

 • Optativa 4 (per escollir)

 • Pràctiques (si professionalitzador)

 • Treball final de màster professionalitzador

 • Treball final de màster de recerca

4

4

4

4

4

4

6

6

6

 

Assignatures Crèdits
Semestre 1 16
 • Teories de la justícia

 • Sistema interamericà de protecció dels drets humans

 • Sistema universal de protecció dels drets humans

 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans

4

4

4

4

Semestre 2 16
 • Drets humans i democràcia en el món africà, àrab i islàmic

 • Globalització i drets socials

 • Conflictes armats i drets humans

 • Població i drets humans

4

4

4

4

Semestre 3 14
 • Optativa 1 (per escollir)

 • Optativa 2 (per escollir)

 • Pràctiques (si professionalitzador)

 • Metodologia per a la investigació dels drets humans

4

4

6

6

Semestre 4 14
 • Optativa 3 (per escollir)

 • Optativa 4 (per escollir)

 • Treball final de màster professionalitzador

 • Treball final de màster de recerca

4

4

6

6

 

Complements de formació

Els estudiants que no procedeixin de Dret, Ciències Polítiques, Periodisme, Sociologia o titulacions similars en les quals ja s'hagi obtingut una formació bàsica juridicopolítica han de consultar al tutor la possibilitat de matricular-se d'algun dels complements de formació següents:

 • Introducció al Dret

 • Sistema Constitucional Espanyol   

 • Política i Societat

 • Teoria Política

Aquesta formació compensatòria sempre és a títol de recomanació (no cal superar-la per a obtenir el títol de màster) i en cap cas no pot superar els 18 crèdits.

 
Treball Final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Drets Humans, Democràcia i Globalització el treball final te 6 crèdits ECTS.

El treball final de MU consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del MU de Drets Humans, Democràcia i Globalització. És una assignatura que la estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura ha d'haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el MU de Drets Humans, Democràcia i Globalització s'ofereix la possibilitat de fer un treball final en un dels dos àmbits establerts en el MU: professionalitzador o recerca. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de MU. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui realitzar amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cada un dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una presentació oral en video i defensar el seu treball davant d'una Comissió d'avaluació, formada per tres membres. La defensa es portarà a terme de forma virtual, síncrona i pública.

 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial i virtual
Requisits

Totes:

Haver superat 16 crèdits obligatoris

 

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos per l'aprenentatge
 • Materials docents de la UOC mateixa.
 • Llibres i articles de revistes especialitzades.
 • Compilacions de legislació i jurisprudència.
 • Altres recursos en línia (informes, documents, etc.).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.