Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització

Objectius

L'objectiu del màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització de la UOC és formar especialistes en drets humans capaços d'oferir serveis professionals i d'investigació en qualsevol context social i professional. Per això, els objectius principals d'aquest màster són:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.
Perfils

El màster de Drets humans, democràcia i globalització de la UOC facilita als estudiants tant la inserció laboral com la possibilitat de promoció laboral o canvi d'orientació professional. Dins de la inserció o promoció laboral hi ha tres sectors clars:

 • Sector públic: el màster que s'ofereix proposa formació específica que ajudi a incorporar els valors dels drets humans en el disseny de polítiques públiques.
 • Sector associatiu sense ànim de lucre: el màster proporciona coneixements i habilitats específiques per a facilitar la funció social de promoció dels drets humans i de la democràcia.
 • Sector privat: amb la demanda creixent de consultors, assessors i advocats que sàpiguen integrar el vessant del respecte als drets humans en les decisions estratègiques d'aquestes entitats, per mitjà dels departaments de responsabilitat social corporativa que han anat aflorant en totes les empreses multinacionals. La formació en aquest àmbit representa un valor afegit per als directius empresarials, que han de conèixer en un nivell avançat les repercussions sobre els drets humans i el mitjà de les seves decisions i inversions empresarials.

Els estudiants que hagin fet aquest màster online podran assessorar empreses, professionals o serveis de l'Administració pública, que treballin en diferents àmbits -ONG, despatxos d'advocats, administració pública, recursos humans, periodisme, publicitat, educació, departaments d'RSC, etc.- i necessitin incorporar de manera integradora en les seves professions respectives un coneixement específic en matèria d'aplicació i desenvolupament dels drets humans.

Per tant, el màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC es dirigeix a:

 • Joves llicenciats o diplomats en Dret, Periodisme, Història, Magisteri o Pedagogia, Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Internacionals, Humanitats, que volen iniciar la seva carrera professional treballant per a institucions públiques o privades involucrades en la promoció dels drets humans.
 • Professionals que ja treballen en àmbits com el dret, la comunicació, les ONG y la cooperació, la política, etc. I que volen aprofundir en el coneixement de la interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització.               
Competències

Les competències del màster de Drets humans, democràcia i globalització de la UOC són les següents:

 • Identificar i comprendre el funcionament i els límits de les institucions i els actors més rellevants en matèria de drets humans i democràcia.
 • Fer diagnòstics sobre la realitat social a escala local, nacional o internacional respecte a la situació dels drets humans i la democràcia.
 • Dissenyar estratègies legals i polítiques complexes en matèria de defensa dels drets humans i la democràcia en diferents nivells (públics i privats) d'intervenció .
 • Usar instruments analítics per a oferir assessoria estratègica a organitzacions públiques i privades en la presa de decisions que afectin els drets humans.
 • Avaluar correctament dintre del termini i de la manera escaient l'impacte de les decisions, les estratègies i les polítiques de les organitzacions públiques i privades per a la garantia dels drets humans i la democràcia.
 • Conèixer en profunditat els canvis en la persecució de les violacions dels drets humans i el dret internacional humanitari a on ens ha portat el desenvolupament de la categoria normativa dels crims internacionals. Conèixer les seves limitacions polítiques i jurídiques
 • Dissenyar i desenvolupar una investigació en matèria de drets humans d'acord amb les diferents regles del coneixement científic, jurídic o polític.

Competències propies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.