Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització

En el mòdul d'optativitat, amb un total de 16 crèdits per cursar obligatòriament, s'aborden temàtiques molt específiques sobre els drets humans en el marc de la globalització. Els estudiants poden optar per escollir 16 crèdits qualsevol del total de 32 que s'oferiran en aquest mòdul.

Una altra possibilitat seria optar per un dels tres itineraris d'especialització que es proposen:

  • l'especialització de Drets Humans i Empresa, en el qual es potencien les habilitats precises per a integrar els drets humans en l'àmbit empresarial

  • l'especialització de Drets Humans i Col·lectius especialment Vulnerables, amb la qual es cobreixen competències específiques per a integrar els drets humans en la protecció de diferents col·lectius necessitats de protecció especial per la seva naturalesa vulnerable

  • l'especialització en Dret Internacional Humanitari i Justícia Penal Internacional (UOC, Creu Roja), que es focalitza en els mecanismes internacionals de protecció dels drets humans i el dret internacional humanitari en temps de guerra interna o internacional. En aquest cas, l'estudiant ha de fer obligatòriament les assignatures optatives que es recullen en l'esquema.

L'estudiant que decideix tenir un perfil més professionalitzador conclou la seva formació amb 6 crèdits de pràctiques i 6 crèdits del Treball final de màster.

Per a aquells que prefereixen millorar el seu perfil investigador, completen la seva formació amb un Treball final de màster (6 crèdits) i l'assignatura Metodologia per la investigació en drets humans (6 crèdits).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.