Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a l'estudiantat [amb titulació en l'àmbit d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació] procedents de:

 • graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de la Enginyeria Informàtica;
 • graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions;
 • graus de l'àmbit de Multimèdia.

També es podran acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació. En el moment de formalitzar l'accés, es demanarà a l'estudiantat que acrediti la seva competència en el camp de la programació, o que cursin crèdits de formació compensatoris, sempre abans d'ingressar en el màster. En el cas que no tinguin coneixements previs de programació, hauran de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius.

A més, es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació.

Perfil d'ingrés recomanat

Per a cursar el màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica;
 • graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions;
 • graus de l'àmbit de Multimèdia.

Per a titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiantat haurà de cursar fins a un màxim de 18 ECTS de complements de formació:

 • Fonaments de programació (6 crèdits)
 • Disseny i programació orientats a objectes (6 crèdits)
 • Pràctiques de programació (6 crèdits)

L'acreditació de competències en programació es basarà en el reconeixement d'aquests 18 crèdits ECTS de formació compensatòria.

Aquestes assignatures poden ser reconegudes per mitjà de les dues vies que s'indiquen a continuació, que no són mútuament excloents. La decisió del reconeixement la prendrà la Comissió d'Admissió.

 • Mitjançant el sistema de reconeixement acadèmic a partir de la titulació d'origen.
 • Mitjançant el sistema de reconeixement de l'experiència professional establert pel grau d'Informàtica de la UOC. Els apartats associats exclusivament amb aquestes assignatures es resumeixen en la taula següent.

 

Perfil professional

Desenvolupament de programari utilitzant llenguatges imperatius

Desenvolupament expert de programari utilitzant llenguatges imperatius

Desenvolupament o disseny UML de programari utilitzant llenguatges orientats a objectes (OO)

 

L'estudiantat que compleixi el reconeixement dels 18 crèdits podrà accedir directament al màster. En cas contrari, haurà de cursar les assignatures que li faltin en complements de formació, i sempre abans de fer el màster.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.