Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC és un programa que et permet estudiar de manera 100% online els continguts més rellevants del disseny i el desenvolupament de videojocs.

Si et vols dedicar a la programació de videojocs, aquesta és la teva millor opció.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 27 setembre 2023

Títol: Disseny i Programació de Videojocs

Per què estudiar el màster online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC?

El màster universitari online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC està plantejat per adaptar-se a tots els perfils d'accés, siguin tecnològics o no, encara que és recomanable tenir certs coneixements de programació.

El programa es basa en perfils i llenguatges més utilitzats en la indústria segons els indicadors dels actuals llibres blancs publicats, en centrem especialment en la programació, i fent servir com eina vehicular Unity, amb síntaxi C#. A través d'un molt alt nivell d'optativitat d'assignatures, pots especialitzar-te en altres llenguatges o eines, estudiants a fons, segons els teus interessos. Per exemple:

  • Jocs muiltijugador (Unity, Photon, C#).
  • La integració de l'ús de motors de tercers (DirectX, C++).
  • Programació gràfica i efectes visuals (OpenGL, C++).

Les diferents assignatures del programa estan totalment orientades a projectes, supervisats per professionals de la indústria, sense necessitat d'un examen final, i sempre adaptat a un model a distància.

 

 

Des del primer moment, treballaràs les competències de programació i disseny, amb activitats pràctiques orientades a projectes, sempre adaptades al model a distància.

 

Enllaços d'interès

Exemples de treballs realitzats per l'estudiantat

A l'apartat Pla d'estudis (al final de la pàgina podeu veure més exemples de Treballs Finals)

 

 

Vídeo explicatiu del programa (Castellà)

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.