Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs

El máster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC és un programa en línia que et permet estudiar a distància els continguts més rellevants per posar en marxa la teva carrera professional en els perfils professionals més buscats actualment en l'àmbit dels videojocs: el de dissenyador de jocs, o game designer, i el de programador de videojocs o game programmer.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 15 setembre 2021

Títol: Disseny i Programació de Videojocs

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs s'adreça tant a estudiants que vulguin posar en marxa una carrera professional en el desenvolupament de videojocs o en l'entreteniment digital o interactiu, com a apassionats que vulguin aprendre a desenvolupar els seus propis jocs.

Les persones que és titulen a la UOC en aquests estudis de videojocs coneixen en profunditat a dissenyar experiències de joc immersives i han adquirit un nivell avançat en context tecnològic de programar videojocs. Per exemple, la intel·ligència artificial, els jocs multijugador o la integració d'ús de motors de tercers. Això els permet desenvolupar productes atractius i de gran qualitat tècnica.

Si bé es dirigeix sobretot a estudiants amb un rerefons en la informàtica, el plantejament del màster universitari està obert i adaptat a tots els perfils, ja sigui tecnològic o no. Des del primer moment es treballen les competències de programador, amb activitats pràctiques i orientades a projectes, sempre adaptades al model a distància. Al llarg del programa, en les diferents assignatures, es desenvolupen un conjunt de jocs o demos completes i funcionals. Per això, es parteix inicialment d'Unity, el motor de joc més utilitzat actualment, per després progressar cap a biblioteques de baix nivell més complexes (DirectX, OpenGL).

Eines que es fan servir:

 

Fruit d'aquesta metodologia, en acabar el màster de Disseny i Programació de Videojocs, l'estudiant haurà creat el seu propi portafoli, el que li permetrà, al costat del treball final de màster, posar en marxa de manera eficaç la seva carrera professional.

La UOC ofereix formació en estudis de videojocs des de fa deu anys, i disposa de professionals experts en aquesta disciplina tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

 

En el blog informatica ++, en l'apartat de videojocs, podeu seguir l'actualitat relacionada amb aquesta indústria (notícies, esdeveniments, recursos...).

 

Cada any participem en diferents fires de videojocs, nacionals o internacionals, com la Fira de Videojocs Barcelona Nice One, fent activitats relacionades amb l'àmbit del videojoc i donant visibilitat als treballs dels estudiants del màster.

 

Enllaços d'interés

 

 

Exemples de treballs realitzats pels estudiants

 

 

 

Vídeo explicatiu del programa (Castellà)

 

 

Descarrega el fulletó informatiu del programa

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació