Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs l'estudiantat ha de superar 60 crèdits ECTS.

Per a completar el Màster universitari en Disseny i programació de videojocs, l'estudiantat ha de cursar 3 matèries obligatòries, 5 matèries optatives i el Treball final de màster, de 12 ECTS.

El màster ofereix la possibilitat d'intensificar el perfil professional de l'estudiant cursant una de les dues especialitats següents:

  • Disseny i experiències de joc
  • Programació avançada

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.

Tipus de matèria Crèdits (ECTS)
Obligatòries 18
Optatives 30
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures

Semestre 1

Crèdits

Game design

6

Programació de videojocs 2D

6

Optativa 1 6

Semestre 2

Crèdits

Programació de videojocs 3D

6

Optativa 2

6

Optativa 3

6

Semestre 3

Crèdits

Optativa 4

6

Optativa 5 6

Semestre 4

Crèdits

Treball final de màster

12

Especialitat 1 Programació avançada

Crèdits

Efectes visuals i sonors

6

Motors gràfics

6

Programació gràfica

6

Especialitat 2 Disseny d'experiències de joc

Crèdits

Disseny d'experiència d'usuari i interfícies

6

Mèdia per videojocs

6

Modding i creació de nivells

6

Durada

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs té una durada mínima estimada d'un any acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Així i tot, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, l'estudiantat pot decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de matricular-se, la UOC posa a la seva disposició dels estudiants una acció tutorial personalitzada que els proporcionarà assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives, l'estudiantat que no sigui titulat de l'àrea d'Informàtica, Multimèdia o Telecomunicació de la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura hauran de cursar fins a un màxim de 18 ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que hauran de cursar la farà la Comissió d'Avaluació, que valorarà les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans que es matriculi.

Les assignatures previstes amb aquesta finalitat són les següents:

Si fos el cas, la realització dels complements formatius (una, dues o tres assignatures) son obligatoris per a poder obtenir la titulació.

 

Treball final de màster

Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el màster de Desenvolupament i Programació de Videojocs el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final consisteix a fer un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades amb el títol. Per això, per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el MU de Disseny i Programació de Videojocs s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en l'àmbit del desenvolupament de videojocs amb l'elaboració d'un projecte personal, consistent en un videojoc totalment funcional, dins de la temàtica o el gènere triat pel mateix estudiantat. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és individual i es duu a terme amb la tutorització i la guia del tutor del treball, que acompanya l'estudiant perquè el pugui fer amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun d'aquests aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final acaba amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració; 2) la memòria, producte, projecte o estudi final; i 3) la defensa.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus, una vegada s'hagi sol·licitat l'accés al programa.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge d'aquest màster es posen a la disposició de l'estudiantat des de les aules del programa. Es proporcionen materials didàctics en diversos formats en suport digital, com també programari de desenvolupament i eines complementàries, també en suport digital, per a dur a terme les pràctiques i les activitats d'avaluació.

Totes les assignatures de programació del primer any (semestres 1 i 2) es basen en el motor comercial Unity. S'usa la versió personal.

Per a fer els treballs de l'assignatura Game Design (semestre 1) i les de l'itinerari «Creació d'experiències de joc», els estudiants tindran accés a diferents videojocs en la plataforma STEAM.

Els títols principals que els alumnes de l'edició 2018-2019 han hagut de conèixer i jugar han estat els següents:

  • DOTA 2
  • Guild Wars® Game of the Year Edition
  • Papers, Please
  • Dishonored
  • That Dragon, Cancer
  • The Westport Independent
  • Plague Inc .: Evolved

Aquesta llista s'actualitza cada curs d'acord amb criteris acadèmics i de mercat.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Vídeos de treball finals de màster


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.