Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs

Objectius

Atès que aquest programa se centra sobretot en els perfils de disseny de videojocs (video game designer) i de desenvolupament de programari (video game programmer i lead programmer), els objectius d'aprenentatge es poden resumir en els següents:

 • Saber com dur a terme el disseny d'experiències de joc i interfícies.
 • Aprendre a desenvolupar jocs amb l'ajuda del motor de creació Unity.
 • Aprendre a desenvolupar jocs a partir de diferents biblioteques gràfiques.

Per a cadascun dels perfilis esmentats hi ha un itinerari específic dins del màster (vegeu el programa acadèmic). En qualsevol cas, la part de programació sempre tindrà un paper rellevant.

Perfils

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs es dirigeix a les persones que tenen un títol vinculat amb els graus de tecnologies de la informació en els quals s'han desenvolupat competències de programació o desenvolupament de programari, i es volen especialitzar en el camp de la creació de videojocs, en el seu vessant més tècnic.

El programa forma professionals en els camps en què es projecta més demanda, segons el Llibre blanc del desenvolupament de videojocs a Espanya, com els de programador (Programmer) i dissenyador de jocs (Game Designer). Aquests rols seran capaços d'integrar-se en equips multidisciplinaris, aspecte clau en el camp dels videojocs, sigui en el context d'una gran empresa o en un estudi independent (indie).

El pla d'estudis del màster s'ha desenvolupat per a formar en competències tècniques, especialment vinculades al camp del disseny de jocs i la programació, amb un gran nivell d'optativitat, a fi de poder triar el camp en el qual l'estudiantat es vulgui especialitzar (per exemple, IA, multijugador). La visió purament artística té un paper secundari. A partir d'aquí, és possible configurar dues especialitats clarament diferenciades, que donen més o menys pes a la part de disseny del joc o de programació: a) Disseny d'experiències de joc i b) Programació avançada.

Per les característiques de les competències que es desenvolupen, el màster se centra gairebé exclusivament en l'orientació per projectes i dona una rellevància especial a la creació d'un portafolis personal que serveixi per a mostrar l'adquisició d'aquestes competències i com a carta de presentació en el món professional.

Competències

Competències generals:

 • Analitzar i sintetitzar l'estructura d'un sistema.
 • Seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts.
 • Actuar amb iniciativa i de manera eficaç en un entorn de treball col·laboratiu interdisciplinari.
 • Avaluar i prendre les decisions més adequades quant a l'ús d'eines i tècniques.
 • Buscar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada amb el procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.
 • Aplicar el pensament creatiu per a generar solucions disruptives en diferents contextos.

 

Competències transversals:

 • Avaluar les competències professionals pròpies amb el propòsit d'una actualització
 • continua en l'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.
 • Expressar-se de forma oral i escrita en anglès, i comprendre textos acadèmics i professionals complexos en l'àmbit de les TIC .

 

Competències específiques:

 • Analitzar, interpretar i construir de manera efectiva la documentació tècnica associada al procés de disseny i a la programació d'un videojoc.
 • Comprendre i aplicar les tècniques necessàries per al maneig i la personalització d'eines o motors de programació de videojocs a partir de l'anàlisi dels avenços tecnològics del moment.
 • Dissenyar i construir cadascun dels components de programari d'un videojoc, tenint en compte criteris de qualitat i disseny.
 • Comprendre el context i els principis del disseny intern d'un videojoc a fi de satisfer les necessitats de l'usuari final.
 • Desenvolupar la tecnologia de comunicacions i interfícies necessària per a fer videojocs que es comportin de manera efectiva i eficient.
 • Comprendre i utilitzar les tècniques de programació per a gràfics per ordinador i representació d'elements visuals en 2D o 3D.
 • Analitzar i desenvolupar l'arquitectura interna d'un videojoc mitjançant el domini de la programació de dispositius i motors.
 • Comprendre i emprar els principis físics i matemàtics necessaris per a controlar el comportament dels elements d'un videojoc.
 • Analitzar i emprar els criteris d'experiència d'usuari més adequats per a garantir la interacció persona ordinador de manera efectiva.
 • Implantar la tecnologia necessària per a integrar continguts digitals d'acord amb els seus barems de qualitat.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.