Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)

El màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) de la UOC és un màster online que forma professionals amb una visió integral del disseny UX i del disseny d'interacció i d'interfícies (UI).

Inici: 15 setembre 2021

Títol: Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)

La tecnologia és cada vegada més múltiple, ubiqua i omnipresent. En aquest context, l'adequació als usuaris i la facilitat d'ús s'ha convertit en el factor clau per a l'èxit de qualsevol producte o servei digital.

En aquest context, el perfil del dissenyador UX en els seus diversos rols -estratega UX, consultor UX, consultor d'usabilitat, arquitecte de la informació, dissenyador d'interacció o dissenyador d'interfícies (UI)- ha anat guanyant protagonisme en els últims anys i ha passat a incorporar-se de manera estable en els equips de professionals encarregats de crear productes i serveis digitals interactius.

Les disciplines de la interacció persona-ordinador (IPO) i de l'experiència d'usuari (UX) coordinen els aspectes essencials que intervenen en la interacció entre les persones i la tecnologia: les característiques i necessitats humanes, les funcionalitats dels productes digitals interactius, el seu context d'ús, la implementació dels sistemes tecnològics, l'arquitectura de la informació, els elements gràfics, visuals i d'interacció, i el procés de desenvolupament d'aquests productes.

El màster universitari online de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) de la UOC permet conèixer tots els aspectes fonamentals d'aquest àmbit de coneixement i de la seva pràctica professional. A més, les assignatures optatives ofereixen una intensificació en cada un dels àmbits principals del disseny centrat en l'usuari: la recerca amb usuaris, el disseny d'interacció, el disseny d'interfícies i l'avaluació de la usabilitat i l'experiència d'usuari.

En finalitzar el màster de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari, l'estudiant haurà creat el seu portafoli, que li permetrà, juntament amb el treball final de màster, presentar-se a les empreses per a incorporar-se o desenvolupar-se en aquest àmbit professional.

La UOC ofereix formació en UX des de fa més de deu anys i disposa de professorat expert en aquesta disciplina. Podeu seguir l'actualitat professional relacionada amb l'experiència d'usuari, disseny d'interacció, usabilitat, tecnologies accessibles i disseny centrat en l'usuari (notícies, materials didàctics, projectes dels estudiants, recursos, esdeveniments...) en aquests espais, coordinats i actualitzats per l'equip docent i col·laborador del màster i altres programes relacionats:

  • Revista Mosaic
  • Blog Design Matters de la Càtedra Telefónica-UOC de Disseny i Creació Multimèdia

Dins de les activitats que organitzem, destaca la Jornada Anual sobre Experiència d'Usuari, amb un objectiu tant formatiu com social. Reuneix ponents de primera línia, de l'àmbit acadèmic o professional, especialitzats en el disseny centrat en l'usuari, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari. A més, constitueix un punt de trobada per a totes les persones que tant com a professionals o com a estudiants estan immerses en l'àmbit de coneixement.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Disseny, Interacció i Experiècia d'usuari
Titulació oficial

El màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota al març.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació