Accès obert Vols més informació?

Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)

Màster universitari

Per a obtenir la titulació de Màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a aquesta. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 24
Treball de final de màster 12

Assignatures

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

12

Assignatures optatives Crèdits

6

6

6

6

6

6

Aquest màster comença el curs 2019-2020. Les assignatures indicades amb un * estaran obertes el semestre de setembre de 2019.

La resta d'assignatures s'aniran desplegant en els semestres posteriors, sempre garantint que els estudiants que s'hi dediquin a temps complet podran finalitzar la titulació en un any acadèmic.

Semestre 1

Crèdits

Disseny d'interacció: processos, mètodes i tècniques

Requisits d'usuari: investigació i anàlisi

Arquitectura de la informació

Avaluació de la usabilitat

Optativa I

6

6

6

6

6

Semestre 2

Crèdits

Optativa II

Optativa III

Optativa IV

Treball final de màster

6

6

6

12

Aquesta planificació només es recomana als estudiants que cursin el màster a temps complet i que, per tant, puguin dedicar quaranta hores setmanals a l'estudi.

Semestre 1

Crèdits

Disseny d'interacció: processos, mètodes i tècniques

Requisits d'usuari: investigació i anàlisi

6

6

Semestre 2

Crèdits

Arquitectura de la informació

Avaluació de la usabilitat

Optativa I

6

6

6

Semestre 3

Crèdits

Optativa II

Optativa III

Optativa IV

6

6

6

Semestre 4

Crèdits

Treball final de màster

12

Aquesta planificació es recomana a als estudiants que cursin el màster a temps parcial.

Durada

El màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari té una durada mínima estimada d'un any acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Treball Final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix a fer un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per això, per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El treball final és una tasca individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del seu director, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració del treball; 2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat; i 3) la defensa.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

En aquest màster universitari es faran servir materials didàctics d'elaboració pròpia i llibres i recursos externs. Entre els recursos per a l'aprenentatge d'elaboració pròpia destaquem el Design Toolkit (design-toolkit.uoc.edu).

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i rebràs l'assessorament personalitzat d'un tutor de forma gratuïta i sense compromís

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al novembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació