Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster universitari és la formació d'especialistes en disseny d'interacció i experiència d'usuari (UX) per a serveis digitals i productes interactius.

El màster està dissenyat per a proporcionar coneixements tant teòrics com pràctics per exercir professionalment i de manera responsable en equips interdisciplinaris vinculats amb el disseny i la tecnologia.

De manera transversal, el màster persegueix dos objectius:

 • Capacitar els estudiants per reflexionar de manera crítica sobre la pràctica professional del disseny d'interacció i la UX.
 • Fomentar la capacitat d'iniciativa i autonomia en l'aprenentatge com una competència necessària per a desenvolupar-se en un entorn professional de caràcter interdisciplinari i en la millora contínua.
Perfils

El màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari s'adreça especialment a titulats o professionals vinculats amb el disseny, les ciències socials o la tecnologia, que vulguin especialitzar-se en el camp del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari de serveis i productes digitals interactius.

El programa forma professionals reflexius, crítics i autosuficients, capaços d'integrar-se en equips interdisciplinaris o treballar per compte propi. El context professional d'aquest àmbit està determinat pel seu caràcter interdisciplinari i inclou professionals vinculats amb departaments de disseny de grans empreses o bé professionals independents que proporcionen serveis tant de consultoria com de disseny i que treballen per projectes, integrant-se en equips de treball més amplis.

El pla d'estudis del màster s'ha dissenyat per a formar en competències relacionades amb cada un d'aquests perfils d'especialització: 1) UX Strategist o líder d'equip en projectes UX, consultor UX i consultor d'usabilitat; 2) User Researcher o investigador en disseny centrat en les persones; 3) Dissenyador UX, dissenyador d'interacció i dissenyador d'interfície.

El màster ofereix una visió transversal dels fonaments del disseny centrat en l'usuari, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari. A partir d'aquí, les assignatures s'articulen al voltant de les etapes i les metodologies pròpies del disseny centrat en l'usuari en contextos d'innovació tecnològica o de transformació digital: investigació, disseny i avaluació. Aquestes etapes, que conformen blocs d'assignatures, es corresponen amb els tres perfils professionals dels àmbits esmentats: 1) investigació, 2) disseny i 3) consultoria i avaluació.

Competències

Competències generals

 • Analitzar i sintetitzar informació complexa.
 • Aplicar el pensament creatiu per a innovar, generar noves idees i solucions, i portar-les a la pràctica.
 • Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.
 • Exercir professionalment de manera responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals

 • Expressar de manera oral i escrita coneixements complexos en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Comprendre els processos, els mètodes i les tècniques propis del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, el desenvolupament i l'avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.
 • Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia, i saber aplicar-los adequadament al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.
 • Planificar i aplicar metodologies d'investigació, modelat i síntesi que permetin observar problemes, detectar oportunitats i definir objectius que liderin propostes de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels usuaris.
 • Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts, mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació.
 • Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipatge.
 • Conceptualitzar i formalitzar mitjançant text, imatges, veu i gestos l'aspecte i el comportament de la interfície d'ús, respectant els objectius funcionals i estratègics que defineixen el projecte.
 • Planificar i dur a terme una acció d'avaluació de la usabilitat mitjançant diferents mètodes, tècniques i eines, seleccionant de manera crítica els que millor s'ajusten a la tipologia de producte o servei que es dissenyi.
 • Definir la interfície sent conscient de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el disseny és respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.
 • Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible.
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal un treball original realitzat individualment, consistent en un projecte de disseny d'interacció en el qual es posin en pràctica les competències adquirides en els ensenyaments.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.