Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster universitari és la formació d'especialistes en disseny d'interacció i experiència d'usuari (UX) per a serveis digitals i productes interactius.

El màster està dissenyat per a proporcionar coneixements tant teòrics com pràctics per exercir professionalment i de manera responsable en equips interdisciplinaris vinculats amb el disseny i la tecnologia.

De manera transversal, el màster persegueix dos objectius:

 • Capacitar els estudiants per reflexionar de manera crítica sobre la pràctica professional del disseny d'interacció i la UX.
 • Fomentar la capacitat d'iniciativa i autonomia en l'aprenentatge com una competència necessària per a desenvolupar-se en un entorn professional de caràcter interdisciplinari i en la millora contínua.
Perfils

El màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari s'adreça especialment a titulats o professionals vinculats amb el disseny, les ciències socials o la tecnologia, que vulguin especialitzar-se en el camp del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari de serveis i productes digitals interactius.

El programa forma professionals reflexius, crítics i autosuficients, capaços d'integrar-se en equips interdisciplinaris o treballar per compte propi. El context professional d'aquest àmbit està determinat pel seu caràcter interdisciplinari i inclou professionals vinculats amb departaments de disseny de grans empreses o bé professionals independents que proporcionen serveis tant de consultoria com de disseny i que treballen per projectes, integrant-se en equips de treball més amplis.

El pla d'estudis del màster s'ha dissenyat per a formar en competències relacionades amb cada un d'aquests perfils d'especialització: 1) UX Strategist o líder d'equip en projectes UX, consultor UX i consultor d'usabilitat; 2) User Researcher o investigador en disseny centrat en les persones; 3) Dissenyador UX, dissenyador d'interacció i dissenyador d'interfície.

El màster ofereix una visió transversal dels fonaments del disseny centrat en l'usuari, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari. A partir d'aquí, les assignatures s'articulen al voltant de les etapes i les metodologies pròpies del disseny centrat en l'usuari en contextos d'innovació tecnològica o de transformació digital: investigació, disseny i avaluació. Aquestes etapes, que conformen blocs d'assignatures, es corresponen amb els tres perfils professionals dels àmbits esmentats: 1) investigació, 2) disseny i 3) consultoria i avaluació.

Competències

Competències generals

 • Analitzar i sintetitzar informació complexa.
 • Aplicar el pensament creatiu per a innovar, generar noves idees i solucions, i portar-les a la pràctica.
 • Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.
 • Exercir professionalment de manera responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals

 • Expressar de manera oral i escrita coneixements complexos en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Comprendre els processos, els mètodes i les tècniques propis del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, el desenvolupament i l'avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.
 • Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia, i saber aplicar-los adequadament al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.
 • Planificar i aplicar metodologies d'investigació, modelat i síntesi que permetin observar problemes, detectar oportunitats i definir objectius que liderin propostes de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels usuaris.
 • Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts, mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació.
 • Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipatge.
 • Conceptualitzar i formalitzar mitjançant text, imatges, veu i gestos l'aspecte i el comportament de la interfície d'ús, respectant els objectius funcionals i estratègics que defineixen el projecte.
 • Planificar i dur a terme una acció d'avaluació de la usabilitat mitjançant diferents mètodes, tècniques i eines, seleccionant de manera crítica els que millor s'ajusten a la tipologia de producte o servei que es dissenyi.
 • Definir la interfície sent conscient de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el disseny és respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.

Matrícula oberta


Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació