Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca

El màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca es proposa formar professionals i investigadors de l'àmbit del disseny, focalitzats en la creació, desenvolupament i comunicació de la marca i de la identitat corporativa.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca

Les marques estan pertot arreu. En l'actualitat, cada manifestació d'una marca forma part d'un univers visual i sensorial que s'ha potenciat amb el desenvolupament de les tecnologies i els mitjans de comunicació digitals. En conseqüència, el disseny de la marca ha evolucionat més enllà dels logotips i colors de l'empresa, de manera que el branding incorpora diverses disciplines, des del disseny visual fins al disseny del so, passant per la narrativa, el packaging, a més d'altres mètodes i investigació.

En aquest terreny de joc, el paper del dissenyador és cada vegada més rellevant i supera el seu rol tradicional en el disseny de logotips o marques gràfiques, per a participar i involucrar-se des del principi en l'estratègia i la conceptualització de la marca, és a dir, en el branding. Sent aquest un dels terrenys més habituals dels professionals del disseny gràfic, la formació que proposem permetrà ampliar les competències pròpies de l'àmbit visual (tècniques i creatives) amb competències de tipus estratègic i metodològic.

Per a això, el Pla d'estudis del màster universitari online de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca es planteja d'una manera eminentment pràctica, integrant la reflexió crítica en els treballs proposats i facilitant l'ús de programes de disseny, tant aquells que formen el paquet Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro), com d'altres més especialitzats.

 

Titulació oficial

El màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sesión informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.