Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció Logística

El màster universitari online de Direcció Logística forma professionals i directius de la gestió logística i el supply chain management que operen en un entorn global.

El sector logístic és considerat un motor econòmic i un generador d'ocupació com a resultat del procés de transformació digital de l'economia i especialment pels ràpids avenços de la venda per internet (e-commerce), la redefinició de les noves cadenes de subministrament i la cerca de la màxima eficiència en les plantes logístiques dels grans operadors.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Direcció Logística

Amb aquest màster universitari de Direcció Logística seràs especialista en:

  • Gestió i direcció logística
  • Prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management).
  • Els coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques en les grans àrees de la supply chain: compres i aprovisionaments, producció, distribució, emmagatzematge i transport.
  • Entendre com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses pel creixement de l'e-commerce, els avenços tecnològics en l'àmbit logístic, la major implicació dels operadors logístics i els canvis econòmics, polítics i sanitaris que es produeixen a nivell mundial.
  • Capacitat analítica i orientació a resultats, visió estratègica, gran proactivitat i adaptació al canvi. 
Titulació oficial

El màster universitari de Direcció Logística és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.