Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció Logística

Càrrega lectiva
60 crèdits
Tipus de matèria Crèdits
Assignatures obligatòries 40
Assignatures optatives 12
Treball de fi de màster 8
Total 60

Assignatures

Semestre 1

Crèdits

Habilitats per a la direcció

La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres

Logística de la producció

Gestió de la distribució i dels magatzems

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Gestió de la cadena de subministrament global

Logística internacional i gestió del transport

Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics

Optativa 1

4

4

4

4

Semestre 3

Crèdits

Logística 4.0 i usos del Big Data

Logística i teconologies per a l'e-comerce

Optativa 2

Optativa 3

4

4

4

4

Semestre 4

Crèdits

Models quantitatius de localització i disseny de rutes

Treball de fi de màster

4

8

Semestre 1

Crèdits

La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres

Logística de la producció

Gestió de la distribució i dels magatzems

Optativa 1

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Habilitats per a la direcció

Logística 4.0 i usos del Big Data

Logística i teconologies per a l'e-comerce

Optativa 2

4

4

4

4

Semestre 3

Crèdits

Gestió de la cadena de subministrament global

Logística internacional i gestió del transport

Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics

Models quantitatius de localització i disseny de rutes

4

4

4

4

Semestre 4

Crèdits

Optativa 3

Treball de fi de màster

4

8

Semestre 1

Crèdits

La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres

Logística de la producció

Gestió de la distribució i dels magatzems

Habilitats per a la direcció

Logística i tecnologies per a l'e-comerce

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

4

4

4

4

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Gestió de la cadena de subministrament global

Logística internacional i gestió del transport

Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics

Logística 4.0 i usos del Big Data

Models de quantitatius de localització i disseny de rutes

Treball de fi de màster

4

4

4

4

4

8

Semestre 1

Crèdits

La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres

Logística de la producció

Gestió de la distribució i dels magatzems

Gestió de la cadena de subministrament global

Logística internacional i gestió del transport

Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics

Models de quantitatius de localització i disseny de rutes

4

4

4

4

4

4

4

 

Semestre 2

Crèdits

Logística i tecnologies per a l'e-comerce

Habilitats per a la direcció

Logística 4.0 i usos del Big Data

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

Treball de fi de màster

4

4

4

4

4

4

8

Durada

El programa de màster universitari de Direcció Logística de la UOC es pot cursar a temps complet en un any (dos períodes semestrals) o a temps parcial de manera personalitzada d'acord amb les disponibilitats i els interessos individuals.

Treball final

Els estudis de màster universitari de Direcció Logística conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Direcció Logística el treball final consta de 8 crèdits ECTS.

El treball final del màster universitari de Direcció Logística consisteix en la realització d'un treball d'investigació individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El màster universitari de Direcció Logística ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de fi de màster, a més de si el vol orientar cap a la recerca o cap a l'àmbit professional. Per a matricular-se del treball final, l'estudiant ha d'haver cursat prèviament 24 dels 40 crèdits obligatoris i, mitjançat la figura del tutor, haurà de manifestar la seva intenció de realitzar el treball final amb una antelació suficient. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director d'aquest treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició pública del treball davant una comissió d'avaluació. La qualificació del treball final resulta de la ponderació entre la qualificació obtinguda durant les proves d'avaluació continua i la valoració del comitè.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.


+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa

Durada

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars optatives.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Les pràctiques són una oportunitat d'aplicació dels coneixements treballats al llarg del màster. Així doncs, per a cursar les pràctiques es recomana haver superat les assignatures obligatòries del programa.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Recursos per l'aprenentatge
S'utilitzaran simuladors de planificació de demanda i de gestió de la cadena de subministrament (SCM), així com també eines de tractament de dades.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.