Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans

El màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans online de la UOC forma professionals i investigadors polivalents experts en la direcció avançada de persones i l'organització del treball. Aquest màster et capacita per adaptar-te als canvis tecnològics i donar resposta a les necessitats de les empreses i organitzacions al segle XXI.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Direcció i Gestió de Recursos Humans

Per què estudiar el màster online de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la UOC?

El màster de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la UOC es fonamenta en el reconeixement dels factors de canvi que avui dia condicionen la direcció i gestió dels recursos humans d'una empresa.

Aquest context laboral requereix professionals preparats per liderar i dirigir els canvis en el departament de recursos humans de les empreses. A més, aquestes persones han d'estar capacitades per:

 • Analitzar l'entorn laboral i dels recursos humans des de les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica de l'empresa.
 • Diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzatius.
 • Dissenyar plans i polítiques per promoure un entorn de desenvolupament de les persones.
 • Fomentar la qualitat de vida a la feina i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.

L'enfocament interdisciplinari d'aquest màster online t'ajudarà a integrar àrees com la direcció d'empreses, l'economia, la psicologia del treball i les organitzacions, i les relacions laborals. A més, es vertebra en tres eixos principals:

 • La innovació i la competitivitat.
 • L'ocupabilitat i el desenvolupament dels recursos humans.
 • El benestar laboral.

 

L'àrea dels recursos humans, una de les branques amb més sortides laborals

L'àmbit dels recursos humans desemboca en múltiples sortides laborals, que necessiten professionals que ocupin els llocs de:

 • Direcció i tècnica superior de recursos humans.
 • Professionals liberals en l'àmbit de la consultoria i l'assessorament de les empreses.
 • Recerca en recursos humans. 
 • Gestió del canvi a les organitzacions.

Cursar el màster de Direcció i Gestió de Recursos Humans online et convertirà en especialista a l'hora de liderar les funcions del departament de recursos humans amb una visió global innovadora. Seràs una persona preparada per abordar la transformació d'una empresa, aconseguir el progrés competitiu i millorar el benestar dels treballadors.

L'equip docent està integrat per professorat universitari i investigador i per professionals en actiu de prestigi reconegut.

En aquesta línia, s'ofereix la possibilitat de fer pràctiques en empreses que la UOC o l'estudiantat proposen.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans

 

Titulació oficial

El màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert:
fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.