Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans

Objectius

El màster universitari en línia de Direcció i Gestió de Recursos Humans té com a objectiu principal la formació avançada dels futurs professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que faciliti la seva adaptació als diferents entorns de treball. En concret, ha de permetre als titulats:

 • Gestionar estratègicament els recursos humans a partir de la comprensió de l'entorn econòmic, laboral i social, caracteritzat per la complexitat i el dinamisme.
 • Incorporar les noves metodologies de la direcció de persones.
 • Establir procediments interns de gestió i d'avaluació de recursos humans que contribueixin a la competitivitat de l'empresa, i millorin el benestar i la salut laboral.
 • Implantar el procés de gestió del talent, identificant els indicadors i les tècniques de big data en l'àrea dels recursos humans (people analytics).
 • Analitzar el comportament organitzatiu, facilitar processos de canvi i establir propostes d'intervenció.
 • Adquirir habilitats directives per a adoptar un lideratge que actuï d'acord amb una pràctica professional responsable.
 • Proporcionar els fonaments teòrics i científics que permetin, posteriorment, emprendre estudis de doctorat i formar-se com a futurs investigadors en el camp dels recursos humans.
 • Analitzar els efectes de la nova era digital (robòtica, intel·ligència artificial, xarxes socials i treball contingent) sobre la funció de recursos humans.
 • Aplicar conceptes i eines jurídiques d'utilitat per a la gestió dels recursos humans.
Perfils

El màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la UOC té una orientació doble: professionalitzadora i investigadora. En conseqüència, aquest programa formatiu s'adreça a:

 • Professionals en actiu en l'àmbit dels recursos humans que vulguin promocionar-se i aconseguir desenvolupar-se professionalment, com també actualitzar i obtenir noves competències.
 • Estudiants que tinguin un interès personal o professional en l'àmbit dels recursos humans i que necessitin una formació superior i oficial.
 • Estudiants que vulguin formar-se com a futurs investigadors en l'àmbit dels recursos humans i accedir a un programa de doctorat.
Competències

Competències generals 

 

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre's satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i aconseguir-ne resultats eficients.


Competències transversals

 • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments en els membres d'una organització, d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Capacitat per a aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Capacitat per desenvolupar el pensament crític i la reflexió fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Capacitat per a liderar i dirigir equips de treball i projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

 • Capacitat per analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans tenint en compte de manera integrada les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • Capacitat per a establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans i polítiques per a promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.
 • Capacitat per a implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.
 • Capacitat per a desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals, i aconseguir els objectius propis, grupals i organitzatius, i per a establir i mantenir relacions positives.
 • Capacitat per a exercir tasques de recerca i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.


Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.