Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció Financera

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Perfils d'ingrés recomanats

Els perfils recomanats dels estudiants per a cursar el màster de Direcció Financera són els següents:

  • Llicenciats o graduats en Ciències Econòmiques i Empresarials.
  • Llicenciats o graduats en Economia.
  • Llicenciats o graduats en Administració i Direcció d'Empresa.
  • Graduats en Comptabilitat i Finances.
  • Enginyers industrials amb especialització en Organització.

També es podran acceptar altres titulacions oficials afins o equivalents segons la valoració de la comissió de titulació.

En el cas d'altres titulacions oficials però que no siguin ni les recomanades ni afins o equivalents, serà obligatori acreditar experiència professional en el sector (mínim 6 mesos), mitjançant una carta de recomanació i informe de vida laboral.

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que es considerin, la comissió de titulació requerirà als estudiants la realització de crèdits de complements de formació. Aquests s'hauran de cursar, preferentment, durant el primer any acadèmic.

En el cas de no complir algun dels requisits explicats anteriorment (titulació d'accés recomanada/afí o bé experiència professional acreditada de més de 6 mesos en el sector) es denegerà l'accés al Màster.

Coneixements previs

Els estudiants amb altres titulacions que no siguin Administració i Direcció d'Empreses, Economia, i Comptabilitat i Finances, Enginyeria Industrial, Organització d'Empreses o equivalents podran també tenir accés al màster sempre que cursin els complements formatius, preferentment durant el primer any acadèmic.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

- Introducció a la informació financera de l'empresa (4 crèdits ECTS)
- Matemàtiques de les operacions financeres (4 crèdits ECTS)

Amb els complements de formació s'assegura proporcionar els coneixements previs necessaris per al correcte enteniment de les assignatures del màster universitari.

 

Es recomana, també, un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.