Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció Financera

El màster de Direcció Financera aporta les eines necessàries en un nou context on les organitzacions i les relacions empresarials són realitats cada vegada més complexes i interrelacionades, cosa que inevitablement porta a modificacions en les atribucions i competències de qui ha de manejar-les, controlar-les i comunicar-les.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Direcció Financera

El màster de Direcció Financera es centra a les noves competències de la direcció financera.  En l'actualitat, la funció financera maneja molt més que xifres. La seva tasca és precisament construir un relat sobre el valor de la companyia coherent amb els nous reptes i actors que de vegades tenen molt més d¿intangible que de tangible, molt més del qualitatiu que de quantitatiu i molt més de projecció que d'història.

 

Aquesta evolució contínua i imparable ens porta a plantejar nous reptes que han d'assumir els responsables financers de les organitzacions. D'aquests reptes es deriva un replantejament de les seves responsabilitats i, per tant, de les seves competències laborals:

  • La transformació de processos i sistemes per tal d'integrar i optimitzar el seu acompliment i la seva alineació amb les millors pràctiques del mercat.
  • L'imparable avenç tecnològic. Els nous ERP, el desenvolupament de les fintech o les oportunitats que plantegen els processos de digitalització són només algunes de les possibilitats que ofereix la interacció de les finances amb la tecnologia.
  • L'auge del big data i del data analytics i la necessitat de disposar d'un model de gestió global i integrada de la informació també formen part del repte tecnològic.
  • La implantació de nous models de reporting que, d'acord amb els canvis que s'estan produint en els marcs regulatoris internacionals, determinen l'obligatorietat informativa de les empreses amb els seus grups d'interès en relació amb l'impacte social, econòmic i mediambiental que tenen les seves activitats empresarials.
  • Els avenços en les tècniques de control intern que han de ser considerats per tal de millorar l'autoavaluació i el control del frau.
  • Els processos d'internacionalització comporten la gestió financera d'aspectes com l'activitat exterior de l'empresa, el risc financer internacional, l'elaboració d'estats financers consolidats o la planificació financera de la inversió, entre d'altres.

En aquesta nova esfera d'atribucions i responsabilitats emergeixen exigències tant personals com professionals que modifiquen el bagatge de qui ha d'exercir aquesta funció. Aquest nou paper de gran valor estratègic no és altre que el de corresponsabilitzar i participar de manera destacada en el procés de planificació estratègica vigilant que, en tot moment, les polítiques fixades per la direcció siguin òptimes i sostenibles en les seves múltiples dimensions.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Direcció Financera

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Direcció Financera és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert:
fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.