Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció Financera

Objectius

En aquest context, el màster de Direcció Financera preveu contribuir a la formació de professionals i investigadors amb coneixements avançats en finances. Per això el pla d'estudis incorpora els reptes anteriors a través d'una estructura de blocs que combina formació obligatòria i optativa sota una perspectiva interdisciplinària. A partir de l'aproximació estratègica de la direcció financera, el màster se centrarà en:

 • L'anàlisi de la informació financera com a element estratègic per a la presa de decisions. Aquest bloc de coneixement contempla les oportunitats que ofereix la gestió estratègica de la informació incorporant la predicció i la simulació, així com la digitalització de les operacions i el big data.
 • La planificació financera i les possibilitats que ofereixen els diferents instruments financers a l'abast de les organitzacions tant per a la consecució d'objectius empresarials com per a la cobertura dels riscos derivats dels mateixos.
 • La captació de fons per finançar noves inversions o bé per rendibilitzar els excedents generats. A més dels models d'anàlisis i selecció d'inversions i els diferents mètodes per a la valoració d'empreses, es consideren les alternatives que es deriven dels principis per a la inversió responsable.
 • Els reptes de la direcció financera en un context global que requereix tant d'un conjunt d'habilitats interpersonals com d'un coneixement interdisciplinari de l'entorn global on es desenvolupa l'activitat empresarial.
 • Els reptes que ofereix la disciplina financera per a perfils investigadors que vulguin generar nou coneixement científic amb la finalitat de ser transferit al conjunt de la societat.

Tot això amb l'objectiu de donar resposta als reptes empresarials plantejats i aprofundir en algunes competències estratègiques per a la direcció financera en un nou context competitiu, com ara:
 

 • Capacitat per integrar la direcció financera a l'orientació estratègica de les organitzacions. És a dir, que el director financer passa de ser un conseller privilegiat de la direcció general a formar part de les polítiques de l'organització.
 • Capacitat d'orientar la gestió de la direcció financera cap a la presa de decisions que permeti aconseguir resultats eficients, amb actitud responsable i des d'una perspectiva interdisciplinària.
 • Capacitat per utilitzar de forma racional i selectiva les noves tecnologies de la informació i comunicació.
 • Capacitat per desenvolupar activitats de recerca i d'anàlisi de dades en les seves múltiples plataformes en l'àmbit de la direcció financera.
Perfils

El màster proporciona una especialització per a graduats amb una formació d'origen més generalista interessats en les finances. Les sortides professionals estan vinculades a ocupar llocs de responsabilitat en empreses i organitzacions, a dedicar-se a l'assessorament per compte propi o per tercers, o bé a dedicar-se a l'estudi científic de les finances. Permet, també, la formació contínua de professionals en actiu que vulguin progressar professionalment i habilita la possibilitat de continuar amb la carrera investigadora.

Competències
 • Dissenyar i avaluar un sistema de reporting financer que tingui en compte els diferents grups d'interès i que inclogui les variables necessàries per a una òptima presa de decisions.
 • Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.
 • Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.
 • Analitzar el funcionament de l'àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora contínua i la del conjunt de l'organització.
 • Interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes per a situacions complexes en l'àmbit de les finances.
 • Desenvolupar tasques de recerca i d'anàlisi de dades en l'àmbit de les finances.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.