Accès obert Vols més informació?

Direcció d'Empreses

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

Els estudiants que provinguin de titulacions alienes a l'àmbit de la gestió i direcció d'empreses i que no disposin de suficient experiència professional prèvia en la direcció d'empreses, hauran de cursar un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Tals complements formatius es determinaran, doncs, de forma individualitzada per a cada estudiant i s'identificaran d'entre les següents assignatures:

Perfils d'ingrés recomanats

Per cursar aquest màster universitari és recomanable haver realitzat algun dels següents estudis:

  • grau o llicenciatura en Administració i direcció d'empreses o diplomatura en Ciències Empresarials,
  • grau en Economia o llicenciatura en Ciències Econòmiques.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació