Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció d'Empreses

Objectius

El màster universitari en Direcció d'Empreses té com a objectiu preparar professionals capaços d'ocupar funcions i/o responsabilitats pròpies de la direcció general o en qualsevol tipus d'organització, pública o privada. És per això que el màster proporciona un coneixement avançat en l'àmbit de la direcció general d'empreses, posant l'accent principalment en les competències relacionades amb la comprensió de l'entorn actual, caracteritzat per una elevada complexitat i dinamisme, i un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. Addicionalment, proporciona un coneixement avançat de les diferents àrees funcionals de l'organització des de la perspectiva de la seva direcció i de la coherència de funcionament global que ha d'existir entre totes elles.

Perfils

El màster pretén que, a la seva finalització, els estudiants siguin capaços de dirigir eficientment una organització, de manera que sigui viable econòmicament, i sostenible ambientalment i socialment. A més, han de ser capaços de valorar críticament situacions empresarials o organitzatives en clau d'acció, és a dir, han de ser capaços de prendre decisions i implementar-les, així com d'entendre i gestionar les seves implicacions en cadascun dels àmbits de l'organització. Per això el màster dedica especial atenció a les competències associades amb les habilitats directives tenint en compte la capacitat per dirigir i liderar equips de treball, gestionar el talent, promoure la creativitat i la innovació, així com gestionar el canvi i la transformació digital de les organitzacions.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que es pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials, aconseguint resultats eficients.

Competències transversals

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

 • Avaluar la situació de l'empresa en el seu entorn global i dissenyar i implementar estratègies per potenciar la seva posició competitiva.
 • Promoure un govern corporatiu socialment responsable que associï la creació de valor amb el compromís social i ambiental.
 • Analitzar el funcionament de les diferents àrees funcionals de l'empresa i dissenyar estratègies per a les mateixes, coherents entre si i amb l'estratègia de l'organització.
 • Impulsar la cerca permanent de l'excel·lència en la gestió organitzativa.
 • Promoure el potencial creatiu i innovador de les persones, els equips i l'organització en el seu conjunt.
 • Desenvolupar tasques de recerca i d'anàlisi de dades en l'àmbit de la direcció d'empreses.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.