Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

El màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge t'especialitza en la identificació i intervenció de les dificultats i trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament en un context educatiu. Amb una visió molt centrada en l'activitat professional, podràs incorporar les aportacions més rellevants de l'àmbit científic per a afavorir l'educació inclusiva i potenciar les capacitats d'un alumnat divers.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Places limitades

Per què estudiar el màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge a la UOC?

Si estudies aquest Màster a la UOC podràs:

  • Especialitzar-te en la identificació i intervenció de les dificultats i trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament.
  • Dissenyar activitats educatives per a la intervenció de l'alumnat amb dificultats en l'aprenentatge, el llenguatge i el desenvolupament.
  • Afavorir la inclusió de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Prendre decisions professionals de manera informada i basades en evidències científiques rellevants.
  • Formar-te en una orientació professionalitzadora o en una orientació de recerca.
Titulació oficial

El màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.