Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

El màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge online de la UOC t'ofereix una formació especialitzada en la identificació i intervenció de les diferents tipologies de trastorns del llenguatge i de les dificultats d'aprenentatge en l'àmbit educatiu.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Places limitades

Per què estudiar el màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge a la UOC?

Un dels grans reptes de l'educació inclusiva és atendre de manera adequada a l'alumnat per potenciar al màxim les seves capacitats i garantir el seu aprenentatge. 

L'atenció a tota la diversitat requereix professionals amb experiència, coneixements actualitzats i una excel·lent formació. Per això, el programa del màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge incorpora les aportacions més rellevants i noves de l'àmbit científic amb una visió molt centrada en l'activitat professional. 

Cursar aquest màster online et permetrà detectar i abordar tots els tipus de trastorns del llenguatge i del desenvolupament i les dificultats de l'aprenentatge que es coneixen actualment: des dels trastorns de la parla i del llenguatge oral fins als trastorns de la lectura, l'escriptura o les matemàtiques, passant pels dèficits sensorials o la discapacitat i la sobredotació intel·lectuals. A més, aprofundiràs en les patologies de diagnòstic difícil, com el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) o el trastorn de l'espectre autista (TEA).

 

Aquest màster ofereix dues orientacions: professionalitzadora i de recerca. Totes dues orientacions tenen un enfocament molt pràctic perquè siguis capaç d'aplicar els coneixements adquirits a situacions i casos reals.

Formar-te amb aquest màster online et capacita per:

  • Reconèixer, avaluar i intervenir les diferents tipologies de trastorns del llenguatge i la comunicació , i les dificultats de l'aprenentatge. 
  • Dissenyar activitats educatives que afavoreixin la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives.
  • Aplicar els procediments més adequats per a la intervenció psicoeducativa en cada cas.
  • Afavorir la inclusió de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

 

A qui es dirigeix i quines competències desenvoluparàs estudiant aquest màster

El màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge online de la UOC està dirigit a:

  • Professionals de l'àmbit educatiu formal com, per exemple, docents d'educació especial amb especialització en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge. 
  • Professionals de l'àmbit educatiu de la branca de psicologia o pedagogia que generalment duen a terme el seu treball en equips psicopedagògics.
  • Altres professionals afins amb formació en logopèdia, teràpia ocupacional, educació social, treball social, etc.

L'objectiu fonamental d'aquest màster online  és oferir-te una formació especialitzada per preparar-te com a professional amb les competències necessàries per:

  • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per ajustar l'atenció educativa a les necessitats específiques de suport educatiu. 
  • Oferir una formació de qualitat per detectar i valorar les diferències individuals de l'alumnat que presenta dificultats de l'aprenentatge, trastorns del llenguatge o del desenvolupament per poder dissenyar, elaborar i avaluar propostes d'intervenció ajustades.
  • Proporcionar les estratègies, procediments i recursos adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

 

 

Informació important si vols accedir a la Borsa de treball de personal docent a Catalunya

 

 

Màster Oficial en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Sessió online:
6 de juliol a les 17.00h


Informació i inscripcions

Titulació oficial

El màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.