Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Objectius
 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats en el llenguatge i l'aprenentatge.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els alumnes que presenten dificultats.
 • Obtenir la formació necessària per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció i pautes d'actuació ajustades a les necessitats específiques de suport educatiu dels nens i les nenes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat  per a orientar en el procés educatiu tant als alumnes com als pares, mares  o tutors, familiars i altres professionals.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris d'atenció a la diversitat.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
 • Adquirir la capacitat per a transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Proporcionar els dissenys i els mètodes d'investigació així com les tècniques d'anàlisi de dades més adequades per a la investigació en dificultats de l'aprenentatge i  trastorns del llenguatge.

 

Perfils

El màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge de la UOC ofereix una formació especialitzada fonamental per als professionals de l'educació de l'àmbit escolar, però també és molt interessant per a professionals de l'àmbit de la intervenció clínica.

En concret, aquest màster s'adreça als perfils següents:

 • Professionals de l'àmbit educatiu formal, com mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge, que treballen en centres d'educació primària ordinaris, centres específics d'educació especial o equips multidisciplinaris.
 • Professionals de l'àmbit educatiu, com pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs, que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics.
 • Professionals afins, com logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials i treballadors socials que treballin amb nens o nenes amb dificultats d'aprenentatge o trastorns del llenguatge.

 

Competències

 

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per a elaborar criteris d'intervenció educativa que optimin aquests processos.
 • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 

Competències transversals

 • Aplicació de les TIC d'una manera ajustada per a la intervenció educativa en les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Capacitat d'expresar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat  i fluïdesa i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat de llegir amb fluïdesa texos acadèmcis i professionals en una llengua estrangera per a entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut a altres.

 

Competències generals

 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinària.
 • Capacitat per a prendre decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmcis i professionals respecte a la intervenció edcuativa d'infants amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 

Accés obert:
fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.