Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants amb perfil d'ingrés recomanat.

Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar 8 crèdits ECTS de complements formatius.

 
Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Grau, llicenciatura, enginyeria, diplomatura o enginyeria tècnica d'Informàtica

  • Grau, enginyeria o enginyeria tècnica de Telecomunicació

  • Grau de Multimèdia

  • Altres graus relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que tractin competències de desenvolupament de programari

Coneixements previs

El màster s'adreça a persones que ja compten amb coneixements de programació,sense importar el llenguatge o llenguatges de programació. Existeixen complements de formació dirigits als estudiants que no comptin amb aquests coneixements .

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació