Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

La professió de desenvolupador web (designada amb diferents termes, com programador web, especialista front-end, especialista back-end o full stack developer) ha esdevingut clau per a qualsevol organització.

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web forma professionals especialistes en aquest àmbit, capaços de donar resposta a la creixent demanda de professionals en desenvolupament i programació web.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 28 setembre 2022

Títol: Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Places limitades

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web pretén cobrir la creixent demanda professional de desenvolupadors web especialitzats en front-end, amb coneixements profunds de marcatge i maquetació, domini de les eines que s'utilitzen en entorns de producció i coneixements de back-end.

Tenint en compte tant els perfils d'accés com les necessitats del mercat, el màster en línia de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té un caire eminentment pràctic i hi preval el desenvolupament del costat del client per sobre del desenvolupament del costat del servidor.

El pla d'estudis del màster està estructurat en tres grans àmbits: fonaments de disseny web i maquetació (HTML i CSS i disseny d'interfícies), desenvolupament web (programació en JavaScript, desenvolupament front-end i desenvolupament back-end) i eines per al disseny i el desenvolupament.

El màster s'adreça principalment a professionals del desenvolupament d'aplicacions que volen redirigir la seva carrera cap a la web. Per tant, assumeix que els estudiants tenen coneixements sòlids de programació. Tot i això, els estudiants que no tenen coneixements previs de programació hi podran accedir, cursant un complement de formació composat de dues assignatures inicials per tal d'aprendre a programar amb JavaScript.

És possible cursar el màster a dedicació complerta en un únic curs acadèmic, però l'itinerari òptim és de dos cursos acadèmics

Els professors del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web tenen més de deu anys d'experiència en docència en línia, estan especialitzats en desenvolupament web i compten amb una àmplia trajectòria professional en aquest àmbit.

Pel que fa al treball de fi de màster, cal que l'estudiant realitzi un projecte web que després podrà incorporar al seu portafolis professional amb l'objectiu de mostrar els coneixements adquirits en el programa. Aquest treball permet a l'estudiant familiaritzar-se amb la realitat del desenvolupament d'aplicacions web complexes i sofisticades.

Un cop finalitzat el màster, l'estudiant serà capaç de desenvolupar per si sol projectes web d'envergadura mitjana, així com integrar-se de manera efectiva en equips multidisciplinaris dedicats a dur a terme grans projectes.

En aquest enllaç pots veure un exemple de treball final realitzat per un estudiant del màster.

 

Publicacions i blogs

Mosaic
Publicació especialitzada en multimèdia

Tecnologia++
Publicació especialitzada en informàtica i que compta amb la col.laboració del professorat del màster de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web
Titulació oficial

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.