Accès obert Vols més informació?

Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Màster universitari

La professió de desenvolupador web (designada amb diferents termes, com programador web, especialista front-end, especialista back-end o full stack developer) ha esdevingut clau per a qualsevol organització.

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web forma professionals especialistes en aquest àmbit, capaços de donar resposta a la creixent demanda de professionals en desenvolupament i programació web.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Títol: Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web pretén cobrir la creixent demanda professional de desenvolupadors web especialitzats en front-end, amb coneixements profunds de marcatge i maquetació, domini de les eines que s'utilitzen en entorns de producció i coneixements de back-end.

Tenint en compte tant els perfils d'accés com les necessitats del mercat, el màster en línia de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té un caire eminentment pràctic i hi preval el desenvolupament del costat del client per sobre del desenvolupament del costat del servidor.

El pla d'estudis del màster està estructurat en tres grans àmbits: fonaments de disseny web i maquetació (HTML i CSS i disseny d'interfícies), desenvolupament web (programació en JavaScript, desenvolupament front-end i desenvolupament back-end) i eines per al disseny i el desenvolupament.

Tot i això, els estudiants que no tenen coneixements previs de programació han de cursar dues assignatures inicials per tal d'aprendre a programar amb JavaScript.

Els professors del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web tenen més de deu anys d'experiència en docència en línia, estan especialitzats en desenvolupament web i compten amb una àmplia trajectòria professional en aquest àmbit.

Pel que fa al treball de fi de màster, cal que l'estudiant realitzi un projecte web que després podrà incorporar al seu portafolis professional amb l'objectiu de mostrar els coneixements adquirits en el programa. Aquest treball permet a l'estudiant familiaritzar-se amb la realitat del desenvolupament d'aplicacions web complexes i sofisticades.

Un cop finalitzat el màster, l'estudiant serà capaç de desenvolupar per si sol projectes web d'envergadura mitjana, així com integrar-se de manera efectiva en equips multidisciplinaris dedicats a dur a terme grans projectes.

A la revista Mosaic i el blog Informática++, podeu seguir l'actualitat professional d'aquest sector des de la visió del nostre professorat i de totes les persones que hi vulguin participar.

 

Publicacions i blogs

Mosaic
Publicació especialitzada en multimèdia

Informática++
Publicació especialitzada en informàtica dels professors del màster de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Titulació oficial

El Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web de la UOC  ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Sessió informativa Màster Desenvolupament Llocs i Aplicacions Web



Aquesta sessió va tenir lloc el passat 10 de juliol de 2018

Aquí podeu veure el vídeo de la sessió informativa.

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació