Accès obert Vols més informació?

Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Màster universitari

La professió de desenvolupador web (designada amb diferents termes, com programador web, especialista front-end, especialista back-end o full stack developer) ha esdevingut clau per a qualsevol organització.

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web forma professionals especialistes en aquest àmbit, capaços de donar resposta a la creixent demanda de professionals en desenvolupament i programació web.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 febrer 2020

Títol: Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web pretén cobrir la creixent demanda professional de desenvolupadors web especialitzats en front-end, amb coneixements profunds de marcatge i maquetació, domini de les eines que s'utilitzen en entorns de producció i coneixements de back-end.

Tenint en compte tant els perfils d'accés com les necessitats del mercat, el màster en línia de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té un caire eminentment pràctic i hi preval el desenvolupament del costat del client per sobre del desenvolupament del costat del servidor.

El pla d'estudis del màster està estructurat en tres grans àmbits: fonaments de disseny web i maquetació (HTML i CSS i disseny d'interfícies), desenvolupament web (programació en JavaScript, desenvolupament front-end i desenvolupament back-end) i eines per al disseny i el desenvolupament.

El màster s'adreça principalment a professionals del desenvolupament d'aplicacions que volen redirigir la seva carrera cap a la web. Per tant, assumeix que els estudiants tenen coneixements sòlids de programació. Tot i això, els estudiants que no tenen coneixements previs de programació hi podran accedir, cursant un complement de formació composat de dues assignatures inicials per tal d'aprendre a programar amb JavaScript.

És possible cursar el màster a dedicació complerta en un únic curs acadèmic, però l'itinerari òptim és de dos cursos acadèmics

Els professors del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web tenen més de deu anys d'experiència en docència en línia, estan especialitzats en desenvolupament web i compten amb una àmplia trajectòria professional en aquest àmbit.

Pel que fa al treball de fi de màster, cal que l'estudiant realitzi un projecte web que després podrà incorporar al seu portafolis professional amb l'objectiu de mostrar els coneixements adquirits en el programa. Aquest treball permet a l'estudiant familiaritzar-se amb la realitat del desenvolupament d'aplicacions web complexes i sofisticades.

Un cop finalitzat el màster, l'estudiant serà capaç de desenvolupar per si sol projectes web d'envergadura mitjana, així com integrar-se de manera efectiva en equips multidisciplinaris dedicats a dur a terme grans projectes.

 

A la revista Mosaic i el blog Informática++, podeu seguir l'actualitat professional d'aquest sector des de la visió del nostre professorat i de totes les persones que hi vulguin participar.

 

Publicacions i blogs

Mosaic
Publicació especialitzada en multimèdia

Informática++
Publicació especialitzada en informàtica dels professors del màster de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Sessió informativa Màster Desenvolupament d'aplicacions web

Sessió online:
4 Febrer, 17:00 hInformació i inscripcions

Titulació oficial

El Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web de la UOC  ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta
últims dies

Assessorament personalitzat d'un tutor de forma gratuïta

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, al març

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació