Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

El màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils online de la UOC és una titulació oficial que proporciona una formació especialitzada en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament d'apps  per a mòbils: disseny, programació i models de negoci associats.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 17 febrer 2021

Títol: Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

La tecnologia mòbil ha significat una autèntica revolució, i el desenvolupament d'aplicacions és un sector amb un gran creixement. En un món sempre connectat, les empreses busquen perfils relacionats amb el desenvolupament mòbil capaços de crear aplicacions robustes que donin valor afegit al seu negoci. Tant el desenvolupament natiu, per a Android o iOS, com el desenvolupament multiplataforma, amb Flutter, React Native o Ionic, són competències amb demanda elevada en el mercat laboral.

En aquest context, el màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC ofereix una formació completa i transversal, que proporciona coneixements sòlids sobre la tecnologia mòbil i les especificitats del desenvolupament d'apps. En paral·lel, es treballen tots els aspectes importants del disseny d'interacció, tenint en compte els principis d'usabilitat i el disseny centrat en l'usuari i el context.

A partir d'aquesta formació bàsica, l'estudiant pot triar les tecnologies i els entorns de desenvolupament d'aplicacions en què es vol especialitzar. El màster cobreix un espectre ampli de llenguatges i plataformes de programació (Android, iOS, Flutter, React Native o Ionic, etc.). Alhora, aquest programa també proporciona una formació sobre els models de negoci de les aplicacions i el màrqueting mòbil, aspectes fonamentals per a qualsevol futur professional.

El màster té un perfil professionalitzador amb un enfocament molt pràctic. L'estudiant treballa sempre amb casos i exercicis pràctics, per la qual cosa utilitza les darreres versions de software i llenguatges de programació del mercat. En el cas d'Android,es programa amb Android Studio utilitzant tant Kotlin (principalment) com Java i, en el cas d'iOS, es fa servir principalment Swift encara que l'estudiant pugui programar amb Objective-C si li interessa. Per al desenvolupament d'aplicacions híbrides, es programa en Dart (Flutter), JavaScript (React Native) i HTML5 (Ionic).

L'equip docent està integrat per professionals en actiu amb llarga experiència a l'àmbit. Això permet que els continguts estiguin perfectament connectats amb les sortides professionals més habituals, com és el cas de programador Android, programador iOS o programador multiplataforma amb frameworks de desenvolupament web o híbrid.

 

Tutoria informativa del màster:

Aprofita l'oportunitat de contactar amb el Director acadèmic del Màster per informar-te en detall del pla d'estudis o per aclarar qualsevol dubte que tinguis.

Pots posar-te en contacte amb ell mitjançant el correu electrònic: cgarrigeso@uoc.edu

 

Enllaços d'interès:

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

 

 

Descarrega't la sessió informativa del màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

 

Titulació oficial

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils  és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Publicacions i blogs

Propera matrícula:
octubre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al novembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació