Accès obert Vols més informació?

Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Màster universitari

El màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils online de la UOC és una titulació oficial que proporciona una formació especialitzada en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament d'apps  per a mòbils: disseny, programació i models de negoci associats.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

La tecnologia mòbil ha significat una autèntica revolució, i el desenvolupament d'aplicacions és un sector amb un gran creixement. En un món sempre connectat, les empreses busquen perfils relacionats amb el desenvolupament mòbil capaços de crear aplicacions robustes que donin valor afegit al seu negoci. Tant el desenvolupament natiu, per a Android o iOS, com el desenvolupament multiplataforma, amb HTML5, són competències amb demanda elevada en el mercat laboral.

En aquest context, el màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC ofereix una formació completa i transversal, que proporciona coneixements sòlids sobre la tecnologia mòbil i les especificitats del desenvolupament d'apps. En paral·lel, es treballen tots els aspectes importants del disseny d'interacció, tenint en compte els principis d'usabilitat i el disseny centrat en l'usuari i el context.

A partir d'aquesta formació bàsica, l'estudiant pot triar les tecnologies i els entorns de desenvolupament d'aplicacions en què es vol especialitzar. El màster cobreix un espectre ampli de llenguatges i plataformes de programació (Android, iOS, HTML5, etc.). Alhora, aquest programa també proporciona una formació sobre els models de negoci de les aplicacions i el màrqueting mòbil, aspectes fonamentals per a qualsevol futur professional.

El màster té un perfil professionalitzador amb un enfocament molt pràctic. L'estudiant treballa sempre amb casos i exercicis pràctics, per la qual cosa utilitza les darreres versions de software i llenguatges de programació del mercat. En el cas d'Android,es programa amb Android Studio utilitzant tant Java com Kotlin i, en el cas d'iOS, es fa servir principalment Swift encara que l'estudiant pugui programar amb Objective-C si li interessa. Per al desenvolupament d'aplicacions híbrides, el framework escollit és Ionic.

L'equip docent està integrat per professionals en actiu amb llarga experiència a l'àmbit. Això permet que els continguts estiguin perfectament connectats amb les sortides professionals més habituals, com és el cas de programador Android, programador iOS o programador multiplataforma amb frameworks de desenvolupament web o híbrid.

 

Tens dubtes sobre el programa? Pots posar-te en contacte amb el Director acadèmic del Màster mitjançant aquest correu: cgarrigeso@uoc.edu

 

Enllaços d'interès:

Video explicatiu del màster de desenvolupament d' aplicacions per a dispositius mòbils
 

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

 

Titulació oficial

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Publicacions i blogs

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, a l'abril

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació