Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Objectius

L'objectiu general del màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils és dotar l'estudiant de totes les capacitats, aptituds i eines necessàries per a aprendre a desenvolupar aplicacions mòbils de manera autònoma i professional. A partir d'aquest objectiu general, es defineixen una sèrie d'objectius concrets:

 • Dotar l'estudiant de coneixements sòlids sobre tots els aspectes que impliquen el procés de creació d'una aplicació en dispositius mòbils: metodologia per al disseny, implementació i validació.
 • Adquirir coneixements avançats dels diferents llenguatges i plataformes de programació (Android, iOS, Flutter, React Native i Ionic).
 • Obtenir coneixements de disseny i interacció centrada en l'usuari.
 • Desenvolupar la capacitat per a avaluar la usabilitat de les aplicacions i aprendre a analitzar el comportament de l'usuari.
 • Proporcionar coneixements sobre els models de negoci de les aplicacions per a garantir l'èxit d'un projecte de tecnologia mòbil.
 • Obtenir coneixements de planificació i direcció de projectes tecnològics.
 • Adquirir coneixements dels aspectes claus del màrqueting digital.
 • Desenvolupar la capacitat d'analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils

El màster universitari de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils s'adreça especialment a titulats en Enginyeria Informàtica o de Telecomunicació. També hi poden accedir graduats d'altres titulacions de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura i de l'àrea de Matemàtiques, Física i Estadística, com també graduats en Multimèdia.

El màster està orientat especialment als professionals següents:

 • Treballadors d'empreses, institucions i administracions públiques que hagin decidit integrar la tecnologia mòbil en els seus processos organitzatius, de vendes, de màrqueting, etc.
 • Treballadors d'empreses o autònoms que facin tasques de consultoria en temes relacionats amb la tecnologia mòbil.
 • Professionals que volen llançar el seu propi negoci a partir de la creació de noves aplicacions per a dispositius mòbils, pensant en models de negoci basats en la publicitat, la provisió de serveis de pagament, etc.

Així doncs, el màster és especialment adequat per a programadors, analistes programadors, enginyers de programari, caps de projectes, directors de sistemes d'informació o consultors TIC, entre altres perfils.

Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a liderar, dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i aplicar una solució eficaç.
 • Capacitat per a adaptar-se a futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar idees noves i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Capacitat creativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

Competències específiques

 • Capacitat per a analitzar projectes de tecnologia mòbil considerant les característiques de les comunicacions sense fils i el seu abast, els diferents tipus de dispositius mòbils i les seves característiques, i les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Capacitat per a valorar de forma crítica els avantatges i desavantatges del desenvolupament per a cadascuna de les plataformes mòbils existents.
 • Capacitat per a conèixer el disseny centrat en l'usuari per a dispositius mòbils i saber-lo aplicar al disseny, el desenvolupament i l'avaluació de productes interactius multidispositiu.
 • Capacitat per a investigar i analitzar les necessitats i el comportament dels usuaris en relació amb els dispositius mòbils i les seves aplicacions.
 • Capacitat per a dissenyar l'arquitectura, la interacció i la interfície de productes interactius multidispositiu.
 • Capacitat per a avaluar la usabilitat de productes interactius multidispositiu i conèixer el comportament dels usuaris.
 • Capacitat per a utilitzar de forma efectiva els llenguatges de programació de les plataformes mòbils més representatives del mercat.
 • Capacitat per a aplicar mecanismes de control, prova i depuració d'errors en el desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Capacitat per a usar les eines i els entorns de desenvolupament disponibles per a les plataformes mòbils més representatives del mercat.
 • Capacitat per a programar aplicacions utilitzant entorns de desenvolupament multiplataforma.
 • Capacitat per a publicar, distribuir i difondre aplicacions mòbils en els principals mercats d'aplicacions.
 • Capacitat per a triar els models de negoci més adequats per a l'èxit d'un projecte de tecnologia mòbil.
 • Capacitat per a planificar i dirigir projectes tecnològics relacionats amb tecnologies mòbils.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació