Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciència de Dades

El màster universitari de Ciència de Dades online de la UOC forma professionals experts en l'anàlisi de dades, ja sigui en entorns de big data, el processament de textos, l'anàlisi de xarxes socials o les dades en entorns geolocalitzats.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Ciència de Dades

En l'actual context tecnològic i digital, qualsevol aspecte de la vida personal o professional genera un gran volum de dades, des de la navegació per internet i les compres electròniques fins a les finances. Aquestes dades s'han convertit en instruments d'un valor crucial per a qualsevol empresa o organització a partir de l'anàlisi i la interpretació explotable. Disposar de professionals experts en ciència de dades que sàpiguen donar valor a la informació és imprescindible.

La ciència de dades o anàlisi de dades, descrita amb diferents termes (data science, big data o data analysis) és actualment l'àrea amb més demanda de professionals qualificats del món. Segons diversos estudis, la demanda d'aquests professionals creix cada any més d'un 50 % a Espanya, i molts llocs de treball es queden sense cobrir.

En aquest context, neix el màster universitari de Ciència de Dades de la UOC, un programa d'alt nivell i rigor acadèmic que dona resposta a la demanda elevada de professionals i permet adquirir els perfils de científic de dades, analista de dades o analista de big data, etc.

L'estudiant té accés a recursos en diferents formats seleccionats pel professorat de cada matèria, ja siguin materials propis de la UOC o recursos externs de qualitat reconeguda. A més, utilitzarà el programari més actualitzat, ja sigui lliure o propietari. L'objectiu del model docent de la UOC és apropar l'estudiant al màxim a la realitat professional.

L'equip docent està integrat per professorat expert i en actiu, que combina el coneixement de l'entorn professional amb la dimensió acadèmica. A més, la UOC és pionera en temes d'anàlisis de dades i big data, amb dotze anys d'experiència formant professionals en aquest àmbit.

La UOC també disposa d'una borsa de treball per als seus estudiants i graduats, amb ofertes laborals i de pràctiques. D'altra banda, en ser un màster oficial, una vegada finalitzat el màster, poden cursar estudis de doctorat.

 

El blog d'anàlisi i ciència de dades

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Ciència de Dades

Sessió informativa. Màster oficial de Ciència de Dades

Sessió online:
13 de juliol, 17.00 hInformació i inscripcions

Titulació oficial

El màster universitari de Ciència de Dades és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació