Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat (àmbits de coneixement com comunicació, protocol, organització d'esdeveniments, relacions institucionals, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins) hauran de cursar obligatòriament 6 crèdits ECTS de complement de formació.

 

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments és recomanable haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Comunicació

 • Protocol

 • Organització d'esdeveniments

 • Relacions institucionals

 • Periodisme

 • Comunicació Audiovisual

 • Publicitat i Relacions Públiques

 • Màrqueting

 • Turisme

 • Administració d'Empreses

 • Titulacions afins

Coneixements previs

Per a cursar el màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments corporatius és necessari haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

-Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com comunicació, protocol, organització d¿esdeveniments, relacions institucionals, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins.

-Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en aquests àmbits.

La visió oberta i interdisciplinària de l'àmbit de coneixement del màster universitari permet als estudiants de qualsevol de les disciplines descrites l'aproximació efectiva i eficient a la comunicació corporativa, el protocol i els esdeveniments. Això no obstant, el programa del màster està dissenyat de manera que estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.

Els estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades, hauran de cursar de forma obligatòria  una assignatura de 6 crèdits de complements de formació:

 • Conceptes i pràctica de la comunicació corporativa (6 crèdits)
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.