Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

60 crèdits

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments ofereix les matèries de formació obligatòria, formació optativa, pràctiques i treball final de màster.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 36
Optatives 18
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

  Assignatures semestre 1 15 crèdits  
 

Comunicació corporativa i relacions institucionals

5  
 

Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions

5  
 

Organització estratègica d'esdeveniments

5  
  Assignatures semestre 2 15 crèdits  
 

Comunicació digital i reputació en línia

5  
 

Protocol empresarial

5  
 

Relacions amb els mitjans

5  
  Assignatures semestre 3 18 crèdits  
 

Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus

6  
 

Optativa 1

6  
  Optativa 2 6  
  Assignatures semestre 4 12 crèdits  
  Optativa 3 6  
  TFM 6  
  Total 60 crèdits  

 

Durada

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments té una durada mínima estimada d'1 any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Això no obstant, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a fer-ho, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiantes un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat (àmbits de coneixement de comunicació, protocol, organització d'esdeveniments, relacions institucionals, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins) s'haurà de cursar de forma obligatòria  una assignatura de 6 crèdits de complements de formació:

  • Conceptes i pràctica de la comunicació corporativa (6 crèdits)

Aquesta assignatura pretén realitzar una immersió als conceptes de la comunicació corporativa, des de la perspectiva teòrica i pràctica. Ofereix una visió sobre l'organització i el funcionament del sector de la comunicació corporativa, defineix rols professionals i repassa les principals tècniques de relacions públiques per donar resposta a les necessitats comunicatives d'empreses i institucions. 

Aporta a l'estudiantat els coneixements i competències per contextualitzar el paper de la comunicació corporativa en les organitzacions públiques i privades en l'entorn econòmic i social actual. En definitiva, permet a l'estudiantat familiaritzar-se amb les activitats que duen a terme els professionals de la comunicació corporativa.

 

Treball Final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de MU consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del MU de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el MU de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels  àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau o MU. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol.licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball, el projecte o estudi final realitzat i la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol.licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat 30 crèdits.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col.laboradores

 

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.