Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciutat i Urbanisme

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari Vols més informació? i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que hagi cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'estudiantat que hagi cursat o estigui cursant titulacions de l'oferta pròpia del programa de Ciutat i Urbanisme de la UOC no necessiten sol·licitar l'avaluació d'estudis previs (AEP). En aquest cas, la convalidació es fa mitjançant l'espai de: Secretaria / Tràmits /Traspàs d'assignatures a màster universitari i ha de ser sol·licitat des del Campus una vegada s'hi hagi efectuada la matrícula en el programa.

La convalidació i adaptació de les titulacions extingides del programa de Ciutat i Urbanisme al nou màster universitari es farà segons les equivalències previstes. L'estudiantat que estiguin cursant l'oferta pròpia derivada del màster universitari de Ciutat i Urbanisme podran canviar de pla d'estudis obtenint la convalidació de totalitat dels crèdits superats.
En tots dos casos, s'hauran de complir els requisits d'accés a la titulació. El canvi de pla d'estudis per a les persones provinents de les titulacions esmentades no suposa cap cost de convalidació.
Per a convalidar estudis realitzats fora de la UOC, s'haurà de pagar una taxa per la sol·licitud de l'AEP segons el Decret de preus de la Generalitat. Per a convalidar altres estudis fets a la UOC, no és necessari pagar aquesta taxa. 

Cada semestre s'obre un termini per a sol·licitar l'avaluació d'estudis previs (AEP). La sol·licitud es fa en línia una vegada la persona interessada té accés al Campus Virtual, mitjançant l'espai de Secretaria / Tràmits / Avaluació d'estudis previs.

L'estudiantat rebrà per correu electrònic la resolució de la sol·licitud al llarg del semestre i abans del següent termini de matrícula. 
Posteriorment, ha de matricular-se de les assignatures convalidades per incorporar-les al seu expedient i abonar el 15% del preu del crèdit corresponent. Preu especificat a l'apartat de Matrícula i preu

Abans de sol·licitar l'AEP recomanem tenir en compte la següent informació:

  1. Els estudis que condueixen a l'obtenció del títol oficial de diplomat, enginyer tècnic i arquitecte tècnic no són susceptibles de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster universitari.
  2.  El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 % del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. Aquesta condició no s'aplica a les titulacions pròpies del programa de Ciutat i Urbanisme de la UOC.
  3. Per al reconeixement es té en compte les competències i els resultats d'aprenentatge de les assignatures que es vulguin convalidar. 
  4. És molt recomanable consultar amb tutoria abans de sol·licitar l'avaluació d'estudis previs.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud d'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.
El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que es tingui expedient obert a la UOC. En el cas de l'estudiantat de nova incorporació, tindrà validesa si es matriculen en el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, l'AEP caducarà i s'haurà de realitzar el tràmit de nou.

 

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

No es reconeix l'experiència professional prèvia de l'estudiantat al programa de màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Aquest reconeixement no està recollit ni previst en el pla d'estudis ni en la memòria del programa presentada davant l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Convalidacions
L'estudiantat provinent de les titulacions pròpies extingides del màster de Ciutat i urbanisme, i del màster de Gestió de la ciutat, o bé de la seva oferta derivada (postgraus i especialitzacions), podran sol·licitar la seva convalidació i adaptació al màster universitari segons les equivalències previstes. De la mateixa manera, les persones que hagin cursat o estiguin cursant l'oferta pròpia de les especialitzacions derivades del màster universitari de Ciutat i urbanisme també podran sol·licitar-lo.

En tots dos casos, l'estudiantat haurà de complir els requisits d'accés a la titulació. El canvi de pla d'estudis no suposa cap cost de convalidació.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Màster Universitario de Ciutat i Urbanisme

Com convalidar els teus estudis

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.