Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciutat i Urbanisme

El màster online de Ciutat i Urbanisme forma a professionals diversos i responsables tècnics i polítics per a actuar sobre la realitat cada vegada més complexa de les ciutats. Aborda de forma integral la sostenibilitat urbana i el dret a la ciutat aportant visió transversal per al treball en equip i la construcció de ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 16 març 2022

Títol: Ciutat i Urbanisme

Últimes places

Per què estudiar el màster en urbanisme de la UOC?

El nou marc de les agendes mundials posa de manifest el reconeixement internacional de l'urbà, del rol de les ciutats i la urgència del desplegament de mesures transversals que promoguin un desenvolupament sostenible

Temes com la sostenibilitat urbana, el transport i la mobilitat metropolitana, la resiliència davant el canvi climàtic, l'espai públic, la governança local i la nova ciutadania, l'accés a l'habitatge, l'economia col·laborativa, la seguretat i el conflicte, el turisme responsable, entre altres, guanyen enorme protagonisme. En aquest context, urgeixen polítiques públiques, instruments urbans i una ciutadania activa, orientats a promoure un urbanisme que garanteixi el desenvolupament sostenible i el dret a la ciutat. 

Per a això, es requereixen persones capaces de proposar, innovar, prendre decisions des d'una visió interdisciplinària.

Amb aquesta premissa, el màster oficial de Ciutat i urbanisme, amb una perspectiva transversal i integral pròpia dels estudis urbans, ofereix l'oportunitat de treballar en cadascuna de les disciplines del programa des de la seva transdisciplinarietat i a partir de situacions reals de l'entorn de cada estudiant. Es tracta d'un màster d'urbanisme aplicat a la resolució de problemes, projectes i estudis de cas, sota la metodologia d'aprenentatge indagatiu facilitat per l'ensenyament online

Pretenem transmetre coneixements tècnics comuns a professionals diversos i responsables polítics i socials, però també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris ètic-polítics que orientin la gestió de la ciutat, les polítiques i propostes d'intervenció; marcs que ajudin a prendre decisions; exemples que exposen maneres de fer, comunicar, negociar i executar.

L'objectiu final és que el professional format en la UOC sigui capaç de treballar en equips multidisciplinaris promovent ciutats més intel·ligents, és a dir, ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Ciutat i Urbanisme

 

 


Titulació oficial

El màster universitari de Ciutat i Urbanisme de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.