Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciutat i Urbanisme

El màster de Ciutat i Urbanisme online de la UOC forma professionals d'àmbits diversos i responsables, tant de perfil tècnic com polític, per actuar sobre la realitat cada vegada més complexa de les ciutats.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Ciutat i Urbanisme

Places limitades

Per què estudiar el màster online de Ciutat i Urbanisme de la UOC?

El màster de Ciutat i Urbanisme de la UOC aborda de manera integral la sostenibilitat urbana i el dret a la ciutat.

El programa d'aquest màster t'aporta una visió transversal per al treball en equip i la construcció de ciutats intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles.

El nou marc de les agendes mundials posa de manifest el reconeixement internacional del fet urbà, del rol de les ciutats i la urgència del desplegament de mesures que promoguin un desenvolupament sostenible.

Temes com la sostenibilitat urbana, el transport i la mobilitat metropolitana, la resiliència davant el canvi climàtic, l'espai públic, la governança local i la nova ciutadania, l'accés a l'habitatge, l'economia col·laborativa, la seguretat i el conflicte, el turisme responsable, entre altres, guanyen enorme protagonisme.

En aquest context, urgeixen polítiques públiques, instruments urbans i una ciutadania activa, orientades a promoure un urbanisme que garanteixi el desenvolupament sostenible i el dret a la ciutat. 

Estudiar aquest màster a distància de Ciutat i Urbanisme et capacitarà per proposar, innovar i prendre decisions des d'una visió transdisciplinària.

 

Es necessiten professionals capaços de promoure ciutats més sostenibles i justes

El màster online de Ciutat i Urbanisme ofereix l'oportunitat d'abordar les ciutats des d'una perspectiva transversal i integral pròpia dels estudis urbans, a partir de situacions reals de l'entorn de cada estudiant. 

Es tracta d'un màster aplicat a la resolució de problemes, projectes i estudis de cas, sota la metodologia d'aprenentatge indagatiu facilitat per l'ensenyament online

El programa acadèmic pretén transmetre:

  • Coneixements tècnics comuns a professionals d'àmbits diversos.
  • Una visió crítica de les realitats urbanes. 
  • Criteris ètics i polítics que orientin la gestió de la ciutat, les polítiques i les propostes d'intervenció.
  • Marcs que ajudin a prendre decisions; exemples que exposin maneres de fer, comunicar, negociar i executar.  

L'objectiu final és capacitar per treballar en equips multidisciplinaris promovent ciutats més intel·ligents, és a dir, ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Ciutat i Urbanisme

 

 

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Ciutat i Urbanisme de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.