Accès obert Vols més informació?

Ciutat i Urbanisme

Màster universitari

El màster de Ciutat i urbanisme aborda la ciutat des de les seves múltiples dimensions. Una perspectiva transversal i integral que capacitarà professionals de diferents disciplines per a elaborar i implementar polítiques i instruments per a ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 13 març 2019

Títol: Ciutat i Urbanisme

Places limitades

Pretenem transmetre no solament coneixements tècnics compartibles entre professionals diversos, i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris ètico-polítics per a orientar la gestió de la ciutat i les propostes d'intervenció, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, de comunicar, de negociar i d'executar.


Per què estudiar el màster universitari de Ciutat i urbanisme?

El programa de Ciutat i urbanisme, concebut per Jordi Borja a finals dels anys noranta, ha format a més de dos mil professionals i destaca per oferir una formació transversal, emergent i necessària, orientada a l'acció, a la gestió de la ciutat i a la intervenció al territori des de les institucions i des de la ciutadania.

En el màster universitari online de Ciutat i urbanisme incorporem els temes més emergents de la ciutat contemporània i ens apropem de manera crítica als canvis i a les oportunitats que ofereix la revolució digital, i que influeixen en els processos espacials, econòmics, culturals i socials.

La ciutat és el gran repte de la nostra època. És el lloc de trobada dels fluxos, l'indret on es concentren i s'organitzen. La ciutat és la condensació de la globalització, de les oportunitats i de les aberracions, de les inclusions i de les exclusions, de l'universalisme i del multiculturalisme; de l'estandardització de les ofertes i les demandes, i de les reaccions d'identitat que aquest procés suscita.

L'ús creixent de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat contemporània no solament pot facilitar una major eficiència de les nostres ciutats, sinó que pot també reforçar o reduir aquestes dicotomies o disfuncions segons el model de ciutat pel qual s'aposti.

Per tot això, l'urbanisme, en un sentit ampli és avui dia una disciplina que ha de recuperar la capacitat integradora dels seus orígens, sense prescindir de la diversificació de sabers i pràctiques professionals del present.

En aquest sentit, abordar la ciutat i l'urbanisme integrant qüestions com l'habitatge, les infraestructures, la mobilitat i el transport, la inseguretat, l'espai públic, les polítiques públiques, el metabolisme urbà, el govern, la tecnopolítica, la innovació, etc., no solament és important sinó que és també imprescindible per a promoure ciutats més justes i obertes.

Ens referim ciutats que utilitzen la tecnologia com a facilitadora del desenvolupament sostenible, de millors i més eficaços serveis urbans, i també de la transparència en l'administració, de la innovació democràtica i de l'apoderament de la ciutadania; en definitiva, de l'exercici del dret a la ciutat oberta, col·laborativa i sostenible. Ciutats més intel·ligents. 

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Ciutat i Urbanisme

 

 


Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació
Sessions Informatives28 de febrer de 2019

El Màster Universitari de Ciutat i Urbanisme organitza una sessió informativa sobre el programa per a les persones interessades.


Informació i inscripcions

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al febrer.

Informa-te'n

Màster universitari de Ciutat i Urbanisme

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació