Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants titulats en l'àmbit de l'enginyeria informàtica, telecomunicacions o titulacions equivalents o afins.

Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions hauran d'acreditar la seva competència en el camp de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, sigui per mitjà de programes no oficials, certificacions professionals o experiència professional en el sector.

Aquests estudiants hauran de cursar fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius, per a poder ser admesos al màster.

Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:

  • Administració de xarxes i sistemes operatius ( 6 ECTS)
  • Fonaments de xarxes i arquitectures ( 6 ECTS)

Mitjançant una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant, segons el seu bagatge professional i d'acord amb les certificacions acreditades, la comissió d'admissió del màster valorarà, en cada cas, l'admissió i els crèdits de complements formatius a cursar.

Perfil d'ingrés recomanat

Per cursar el màster universitari en Ciberseguretat i Privadesa és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació: 

  • Llicenciatura, enginyeria tècnica/superior o grau en l'àmbit d'informàtica.
  • Llicenciatura, enginyeria tècnica/superior o grau en l'àmbit de telecomunicacions.
  • Titulacions equivalents o afins.
Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.