Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa

El màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa de la UOC és un màster oficial online que et forma com a professional especialitzat en tecnologies de ciberseguretat i protecció de dades. Estudiar aquest màster et formarà com a expert en tecnologies de ciberseguretat, però també en els vessants del dret, la política, els factors humans, l'ètica i la gestió de riscos en el context dels adversaris.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 27 setembre 2023

Títol: Ciberseguretat i Privadesa

Per què estudiar el màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa de la UOC?

Estudiant el màster de Ciberseguretat i Privadesa obtindràs competències en:

 • Estàndards i aspectes ètics i legals que regeixen la seguretat.

 • Pentesting de xarxes i sistemes.

 • Tècniques de millora de la privadesa de serveis i aplicacions en entorns reals (xarxes socials, entorns web, etc.),

 • Informàtica forense.

 • Ús d'eines de programació de codi segur i d'anàlisi de programari mitjançant enginyeria inversa.

 • Sistemes de gestió de seguretat de la informació segons la normativa ISO 27001.

 • Gestió dels actius empresarials al núvol (cloud).

 • Auditories de seguretat i hacking ètic.

A més a més, el màster té una oferta formativa molt àmplia, amb optatives de l'àmbit punters com blockchain, sistemes d'intel·ligència artificial, o tècniques de recerca.

 

Les empreses necessiten experts en ciberseguretat i privadesa

La ciberseguretat informàtica és una de les principals preocupacions de qualsevol organització. Per això, formar-te en aquest àmbit t'assegura un futur professional amb una taxa d'ocupabilitat de gairebé el 100 %.

L'ús de les TIC està cada vegada més estès i, per això, els actius i les vulnerabilitats que cal protegir augmenten.

Els ciberatacs són cada vegada més freqüents i complexos, atès que utilitzen nous tipus de programaris maliciosos (malware) més sofisticats o desconeguts fins aleshores: programaris de segrest (ransomware), criptomineria furtiva (cryptojacking), amenaces persistents avançades, programari maliciós basat en tècniques d'intel·ligència artificial, etc.

Tot això pot arribar a tenir conseqüències devastadores, com ara la revelació d'informació confidencial o la usurpació financera en l'àmbit personal i industrial.

Per tot plegat, les empreses necessiten professionals especialitzats en els diferents àmbits de la ciberseguretat:

 • Perfils amb una visió global i executiva de la seguretat, per als càrrecs de direcció (per exemple, director de seguretat de la informació o chief information security officer, CISO)

 • Perfils focalitzats en la part legislativa, per a càrrecs de delegat de protecció de dades (DPO, per la sigla en anglès) i de compliment tècnic del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

 • Perfils de gestió de la ciberseguretat, per fer implantacions de sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI), auditories de seguretat o gestió dels sistemes al núvol (cloud).

 • Perfils tècnics per gestionar l'administració dels sistemes i les bases de dades, fer anàlisis forenses o formar part d'un equip vermell (red team).

 • Perfils de l'enginyeria del programari amb coneixements per dissenyar i desplegar serveis i aplicacions diverses (amb sistemes avançats d'autenticació i autorització, biometria, sistemes de blockchain, intel·ligència artificial, etc.), que garanteixin el màxim grau de seguretat i privacitat.

 • Perfils amb capacitat per a la recerca i per encapçalar projectes competitius de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) amb equips molt especialitzats

Una altra de les característiques que més valoren els nostres estudiants, es treballa amb una gran varietat d'eines i tecnologies que s'utilitzen actualment en les empreses del sector. Per exemple:

IPtables o Nmap per a efectuar rastreig de ports i eines d'anàlisi forense com Autopsy i Volatility, eines de pentesting com metasploit, nikto, sqlmap i tècniques OSINT de cerca d'informació, eines d'auditoria com PentesterLab, o tecnologies per validar la seguretat del programari com eines de reversing de windows i OllyDBG d'Android.

 

 

 

També es treballa amb diferents llenguatges i entorns de programació com Python, Octave i entorns de programació interactius com Jupyter

 

 

El màster a distància de Ciberseguretat i Privadesa disposa d'un equip docent amb una dilatada experiència i elevades competències professionals, format tant per professorat universitari expert com per professorat de l'àmbit professional, amb una gran perícia dins de l'àmbit de la ciberseguretat de les empreses.

També formem part, del Centre de recerca en ciberseguretat (CYBERCAT). Aquest integra es grups de recerca catalans que treballen en tecnologies de seguretat i privadesa de la informació i reuneix un centenar d'investigadors, els màxims experts de Catalunya en la matèria.

 

 

Enllaços d'interés

 

Vídeo explicatiu del MU de Ciberseguretat i Privadesa (Castellà)

 

Sessió informativa del MU de Ciberseguretat i Privadesa 07/07/21 (Castellà)

 

Webinar congrés ciberseguretat

UOC-Con 2021

Noves aplicacions i oportunitats de negoci basades en tecnologies de blockchain (Castellà)

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.