Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciberdelinqüència

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:

  • Llicenciatura o grau de Criminologia

Els estudiants que procedeixin de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures següents:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits)

Els estudiants que procedeixin d'altres titulacions diferents a les anteriors podran ser admesos al Màster prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits)
  • Procés penal (6 crèdits)
  • Dret penal, part general (6 crèdits)

La identificació dels complements formatius serà a càrrec de la Comissió d'Admissió i l'orientació a l'estudiant es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula. Serà obligatòria la realització d'aquests complements o acreditar el seu reconeixement per a accedir al Màster per part dels qui no siguin graduats o llicenciats en criminologia, i serà necessari que es realitzin durant el primer o segon semestre del programa.

 

Perfil d'ingrés recomanat

Per a cursar el màster universitari de Ciberdelinqüència és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Llicenciatura o grau de Criminologia
Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. En algunes assignatures s'inclouran lectures en anglès.

Es recomana tenir una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Accés obert:
fins al 26 de setembre inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.