Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciberdelinqüència

La proposta formativa del màster de Ciberdelinqüència ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la recerca, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen mitjançant les TIC. El programa es basa en una perspectiva triple d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal, sense perjudici que es complementi amb els coneixements tècnics necessaris de l'entorn de la cibercriminalitat.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 17 febrer 2021

Títol: Ciberdelinqüència

El màster online de Ciberdelinqüència té una orientació mixta professionalitzadora i de recerca. S'adreça a una diversitat de destinataris als quals pot proporcionar coneixements i eines útils en institucions o empreses:

  • Persones graduades en criminologia, assessores en seguretat informàtica en l'àmbit empresarial i advocades amb necessitat d'especialització en ciberdelinqüència.
  • Professionals jurídics que exerceixen funcions de persecució o enjudiciament de la ciberdelinqüència, en particular fiscals especialitzats en delinqüència informàtica.
  • Funcionaris facultatius que fan funcions tècniques en unitats policials especialitzades en la detecció i la lluita contra aquesta classe de delinqüència.
  • Graduats en Criminologia, Dret o Ciències Socials que vulguin adquirir o enfortir les bases teòriques i metodològiques necessàries per a poder accedir al doctorat i concretament a la realització de tesis doctorals en l'àmbit de la ciberdelinqüència.

El pla d'estudis del màster es basa en les necessitats d'actualització en una matèria que experimenta canvis ràpids i s'estructura a l'entorn de tres àmbits: criminològic, jurídic i tecnològic. La formació té en compte també les exigències del compliment normatiu i el desenvolupament d'un codi ètic.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Ciberdelinqüència

 

 

Sessió informativa. Màster oficial de Ciberdelinqüència

Sessió online:
27 de gener, 17.00 hInformació i inscripcions

Titulació oficial

El màster universitari de Ciberdelinqüència és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota al març.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació