Accès obert Vols més informació?

Ciberdelinqüència

Màster universitari

La proposta formativa del màster de Ciberdelinqüència ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la recerca, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen mitjançant les TIC. El programa es basa en una perspectiva triple d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal, sense perjudici que es complementi amb els coneixements tècnics necessaris de l'entorn de la cibercriminalitat.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 febrer 2020

Títol: Ciberdelinqüència

El màster online de Ciberdelinqüència té una orientació mixta professionalitzadora i de recerca. S'adreça a una diversitat de destinataris als quals pot proporcionar coneixements i eines útils en institucions o empreses:

  • Criminòlegs, assessors en seguretat informàtica en l'àmbit empresarial i advocats amb necessitat d'especialització en ciberdelinqüència.
  • Professionals jurídics que exerceixen funcions de persecució o enjudiciament de la ciberdelinqüència, en particular fiscals especialitzats en delinqüència informàtica.
  • Funcionaris facultatius que fan funcions tècniques en unitats policials especialitzades en la detecció i la lluita contra aquesta classe de delinqüència.
  • Graduats en Criminologia, Dret o Ciències Socials que vulguin adquirir o enfortir les bases teòriques i metodològiques necessàries per a poder accedir al doctorat i concretament a la realització de tesis doctorals en l'àmbit de la ciberdelinqüència.

El pla d'estudis del màster es basa en les necessitats d'actualització en una matèria que experimenta canvis ràpids i s'estructura a l'entorn de tres àmbits: criminològic, jurídic i tecnològic. La formació té en compte també les exigències del compliment normatiu i el desenvolupament d'un codi ètic.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Ciberdelinqüència

 

 

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
octubre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació