Accès obert Vols més informació?

Ciberdelinqüència

Màster universitari

Assignatures

Assignatures obligatòries Crèdits
 • Bases teòriques de la ciberdelinqüència
 • Cibervictimització
 • Seguretat i auditoria de la informació
 • Ciberdelictes: estudi dels tipus delictius
 • Aspectes processals de la ciberdelinqüència
 • Projectes de recerca, prevenció i intervenció
 • Protecció de dades

6

6

4

6

6

6

4

Assignatures optatives Crèdits
 • Detecció i anàlisi de vulnerabilitats
 • Tractament de dades en entorns digitals
 • Informàtica forense
 • Ciberterrorisme i delictes d'odi a internet
 • Ciberdelinqüència sexual
 • Ciberdelinqüència econòmica
 • Pràcticum
 • Treball final de màster

4

4

4

4

4

4

4

6

Semestre 1

Crèdits

Bases teòriques de la ciberdelinqüència

Ciberdelictes: estudi dels tipus delictius

Protecció de dades

Seguretat i auditoria de la informació

Optativa

Projectes de recerca, prevenció i intervenció

6

6

4

4

4

6

Semestre 2

Crèdits

Aspectes processals de la ciberdelinqüència

Treball final de màster

Cibervictimització

Optatives

6

6

6

12

Semestre 1

Crèdits

Bases teòriques de la ciberdelinqüència

Ciberdelictes: estudi dels tipus delictius

Protecció de dades

6

6

4

Semestre 2

Crèdits

Aspectes processals de la ciberdelinqüència

Cibervictimització

Optatives

6

6

4

Semestre 3

Crèdits

Seguretat i auditoria de la informació

Projectes de recerca, prevenció i intervenció

Optatives

4

6

4

Semestre 4

Crèdits

Treball final de màster

Optatives

6

8

Complements de formació

Els estudiants que provinguin de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures:

 • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
 • Delinqüència i TIC (4 crèdits)

Els estudiants que provinguin d'altres titulacions diferents a les anteriors podran ser admesos al Màster prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:

 • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
 • Dret penal (6 crèdits)
 • Procés penal (6 crèdits)
 • Delinqüència i TIC (4 crèdits)

Treball Final de Màster

Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Ciberdelinqüència el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades amb el títol, per la qual cosa per a matricular-s'hi cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és una tasca individual que es duu a terme amb la tutorització i la guia del seu director, que acompanya l'estudiant perquè pugui dur-lo a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El tribunal d'avaluació estarà integrat per tres professors que seran docents en el màster. El director del treball podrà ser membre del tribunal. La qualificació atorgada pel director tindrà un pes del 40 % de la nota final; i la qualificació del tribunal, un 60 %.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball, el projecte i la defensa. La defensa ha de ser pública.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, es pot consultar el pla docent a la Secretaria del Campus una vegada s'ha sol·licitat l'accés al programa.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s Presencial o virtual
Acompanyament Mentre fa les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que las pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai Tràmits / Pràctiques curriculars del Campus Virtual.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació