Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciberdelinqüència

Objectius
 • Conèixer les aplicacions de la teoria criminològica a la ciberdelinqüència i els resultats de la recerca empírica que s'ha dut a terme en aquest àmbit de la criminalitat.
 • Conèixer les diverses formes delictives relacionades amb les TIC i comeses en un entorn cibernètic, tant en relació amb la fenomenologia com a la definició i el tractament per part del dret penal en un context europeu, espanyol i comparat.
 • Conèixer els aspectes processals relatius a la persecució penal de la ciberdelinqüència tenint en compte les últimes reformes legals.
 • Conèixer les bases tecnològiques necessàries per a dur a terme una actuació professional eficaç de cara a la prevenció, la detecció i la prova dels delictes esmentats.
 • Desenvolupar les capacitats necessàries per a dissenyar plans i accions de prevenció i persecució eficaç i eficient de la ciberdelinqüència i de protecció i suport a  les víctimes.
Perfils

El màster online de Ciberdelinqüència té una orientació mixta professionalitzadora i de recerca. S'adreça a una diversitat de destinataris als quals pot proporcionar coneixements i eines útils en institucions o empreses:

 • Persones graduades en criminologia, assessores en seguretat informàtica en l'àmbit empresarial i advocades amb necessitat d'especialització en ciberdelinqüència.
 • Professionals jurídics que exerceixen funcions de persecució o enjudiciament de la ciberdelinqüència, en particular fiscals especialitzats en delinqüència informàtica.
 • Funcionaris facultatius que duen a terme funcions tècniques en unitats policials especialitzades en la detecció i la lluita contra aquesta classe de delinqüència.
 • Graduats en Criminologia, Dret o Ciències Socials que vulguin adquirir o enfortir les bases teòriques i metodològiques necessàries per a poder accedir al doctorat i concretament a la realització de tesis doctorals en l'àmbit de la ciberdelinqüència.
Competències

Competències generals

 • Analitzar i sintetitzar informació i textos complexos de nivell avançat.
 • Gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 • Aprendre de manera permanent i actualitzar-se contínuament.

Competències transversals

 • Interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Gestionar informació i comunicació en el camp de la criminologia, la ciberdelinqüència i la ciberseguretat mitjançant les TIC.
 • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, perquè el missatge sigui convincent i pugui adaptar-se als mitjans empleats i a les característiques de les situacions i les audiències.

Competències específiques

 • Interpretar i aplicar correctament articles, informes, estadístiques, bases de dades, legislació i jurisprudència relacionats amb la ciberdelinqüència.
 • Analitzar, sintetitzar i relacionar les fonts de coneixement sobre la ciberdelinqüència.
 • Interpretar i contrastar dades i fonts sobre ciberdelinqüència a escala internacional en un entorn caracteritzat per la complexitat tecnològica i la ràpida evolució dels usos socials de la cibertecnologia.
 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit de la ciberdelinqüència a escala local, nacional o global mitjançant l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la prevenció d'aquest tipus de conductes i la proposta de polítiques criminals afins.
 • Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa dels agents afectats per la ciberdelinqüència segons els objectius que persegueixen i les constriccions i oportunitats a les quals s'enfronten..
 • Assessorar estratègicament els agents afectats per la ciberdelinqüència sobre el disseny o el redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions.
 • Avaluar l'impacte de la ciberdelinqüència en organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi utilitzades per la criminologia.
 • Dissenyar i desenvolupar una recerca empírica d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la criminologia.
 • Revisar els conceptes generals que s'apliquen a la seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, i analitzar com actuen i evolucionen les vulnerabilitats.
 • Aplicar la metodologia de la informàtica forense per a fer informes pericials per al seu ús en seu judicial.
 • Avaluar i diagnosticar els factors de risc de les diverses formes de victimització per internet i els efectes d'aquestes en les víctimes.
 • Dissenyar i aplicar pràctiques de recopilació de proves de ciberdelictes i de presentació d'aquestes en el procés penal d'acord amb la legalitat.
 • Dominar els mètodes i les principals tècniques de recerca criminològica aplicables a la ciberdelinqüència.
 • Dissenyar plans de prevenció i d'intervenció davant les diverses formes de ciberdelinqüència i cibervictimització.
 • Ser capaç d'exercir professionalment respectant les implicacions ètiques de la ciberdelinqüència.
 • Delimitar les tipologies delictives corresponents als diferents ciberdelictes segons el dret vigent.
 • Analitzar el marc jurídic processal, com també el marc normatiu internacional i en particular europeu que determina la resposta jurídica a la ciberdelinqüència.
 • Analitzar els aspectes normatius, en la seva dimensió europea i espanyola, relacionats amb l'ús i la protecció de les bases de dades.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.