Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari Vols més informació? i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs
L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.
 

Per al cas concret del reconeixement d'assignatures del Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística, us recomanem que tingueu en compte la següent informació abans de sol·licitar el tràmit:

  1. Per reconèixer assignatures s'aplicarà la normativa jurídica corresponent (Reial Decret). Segons aquesta normativa, no es poden convalidar crèdits de Grau o de Diplomatura. Només es poden convalidar, per llei, crèdits de Llicenciatura, Màster, o Curs de Doctorat.
  2. Per poder convalidar una assignatura del Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística, l'estudiant ha d'haver adquirit, en formació apta per a la convalidació (punt 1), un mínim del 80% de les competències i els continguts de l'assignatura.
  3. Us recomanem que si teniu dubtes pregunteu al vostre tutor abans de sol·licitar l'Avaluació d'Estudis Previs
 
L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.
 
El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.
 
L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.
 
Els estudiants que hagin cursat el programa propi Bioinformàtica i Bioestadística de la UOC poden demanar el reconeixement de les assignatures cursades tal i com informa la memòria del màster.
 
 
Reconeixement de crèdits cursats en Títols propis
 
Mínim: 5
Màxim: 45
 
Títols propis de la UOC
 
A continuació es llisten les titulacions pròpies de la UOC que s'extingeixen amb la implantació d'aquest màster i la relació d'assignatures que seran reconegudes en el nou pla d'estudis:
 
 
1)Postgrau en Bioinformática
 
 
Postgrau en Bioinformática                                                                         Màster universitari en Bioinformática i Bioestadística

Fonaments de Biologia Molecular (5 ECTS)

Biologia molecular (5 ECTS)

Genòmica Computacional (5 ECTS)

Genòmica Computacional (5 ECTS)

Genòmica funcional i Anàlisi de Microarrys(5 ECTS)

Anàlisi de dades Ómiques (5 ECTS)

Fonaments d'informàtica en entorns bioinformàtics (5 ECTS

Eines informàtiques per la Bioinformática (5 ECTS)

Biologia Estrustural (4 ECTS)

Biologia Estructural (5 ECTS)
 
2) Postgrau en Bioestadística
 
Postgrau en Bioestadística                                                                             Màster universitari en bioinformática i Bioestadística

Fonaments de Bioestadística (5 ECTS)

Inferència Estadística (5 ECTS)

Models lineals (5 ECTS)

Regressió, Models i Mètodes (5 ECTS)

Programació i programari Estadístic (5 ECTS)

Programari per a l'anàlisi de dades (5 ECTS)

Models logístics i de supervivència (5 ECTS)

Anàlisi de Supervivència i de Dades Longitudinals (5ECTS)

Anàlisi Multivariant (5 ECTS)

Anàlisi Multivariant (5 ECTS)

 
3) Màster en Bioinformática i Bioestadística
 
 
Màster en Bioinformática i Bioestadística                                                         Màster universitari en Bioinformática i Bioestadística

Fonaments de Biologia Molecular (5 ECTS)

Biologia Molecular (5 ECTS)

Genòmica Computacional (5ECTS)

Genòmica Computacional (5ECTS)

Genòmica funcional i Anàlisi de Microarrays (5ECTS)

Anàlisi de dades Ómiques (5 ECTS)

Biologia Estructural (4ECTS)

Biologia Estructural (4ECTS)

Fonaments d'informàtica en entorns bioinformáticos (5 ECTS)

Eines informàtiques per la Bioinformática (5 ECTS)
Fonaments de Bioestadística (5 ECTS)
 
Inferència Estadística (5 ECTS)

Models lineals (5 ECTS)

Regressió, Models i Mètodes (5 ECTS)

Programació i Programari Estadístic (5 ECTS)

Programari per a l'anàlisi de dades (5 ECTS)
Models logístics i de supervivència (5 ECTS)
 
Anàlisi de Supervivència i de Dades Longitudinals (5 ECTS)

Anàlisi Multivariant (5 ECTS)

Anàlisi Multivariant (5 ECTS)
 
Reconeixement acadèmic de l'experiència professional
La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.
 

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

+ Consulta les convalidacions RAEP

Proper accés:
novembre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

Com convalidar els teus estudis

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.