Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)

El màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística en línia de la UOC i la UB forma professionals experts en l'ús de la tecnologia per a la gestió, l'anàlisi i la interpretació de dades biològiques i mèdiques.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 16 febrer 2022

Títol: Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)

L'impacte de la tecnologia en disciplines com la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia comporta una gran quantitat de noves dades biològiques, que són informació de valor crucial per al futur de la recerca, la innovació i el desenvolupament. Disposar d'especialistes en el maneig, l'anàlisi i la interpretació d'aquestes dades és imprescindible. Per a això es necessiten professionals de bioinformàtica, genòmica, biologia computacional o biocomputació.

En aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) han unit la seva experiència, el seu prestigi i els seus coneixements en el màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística, l'únic a Espanya que incorpora una visió combinada d'ambdues disciplines.

Es tracta d'una titulació oficial amb una formació de qualitat i rigor acadèmic que permet a l'estudiant adquirir un perfil professional altament demandat per empreses, universitats i centres de recerca.

D'una banda, l'estudiant fa una formació obligatòria que li permet adquirir les bases de coneixement de la bioinformàtica i la bioestadística: des de la gestió de dades, la intel·ligència artificial, el modelatge i l'anàlisi estadística de problemes, fins al maneig avançat dels programes informàtics d'aquest àmbit.

D'altra banda, el màster de Bioinformàtica i Bioestadística permet l'especialització en els temes que més interessen cada estudiant mitjançant assignatures optatives que inclouen temes com: tendències del sector bioinformàtic, biologia molecular i estructural, disseny i anàlisi d'experiments, aprenentatge automàtic (Machine Learning), anàlisi de supervivència o anàlisi multivariant, etc.

En finalitzar la formació, l'estudiant serà capaç d'aplicar els coneixements adquirits a problemes concrets de la bioinformàtica i la bioestadística en el treball final de màster. A més, té la possibilitat de fer pràctiques en empreses.
 

El màster universitari en Bioinformàtica i Bioestadística de la UOC i la UB és una titulació oficial verificada. Més informació.
 

Més informació en l'enllaç següent.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster
Titulació

El màster universitari de Bioinformàtica i Biostadística de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
finals d'octubre

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.