Accès obert Vols més informació?

Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

Es considera que pot accedir al màster universitari qualsevol titulat universitari que compleixi els requisits legals d'accés.

Per a pal·liar les deficiències formatives, els estudiants que provinguin de l'àmbit d'arts i humanitats han de cursar fins a 3 crèdits ECTS de complements formatius, llevat que presentin les evidències que demostrin un coneixement suficient en tècniques bàsiques d'anàlisi de dades.

 

Perfils d'ingrés recomanats

El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior s'adreça a cobrir les necessitats formatives dels perfils professionals següents:

  • Tècnics de les agències de qualitat i de les unitats de qualitat de les institucions d'ensenyament superior

  • Polítics de l'Administració (departaments d'Universitats o Ensenyament, entre altres) i de les universitats (vicerectorats de qualitat; innovació i desenvolupament, etc.)

  • Gerents i gestors: de formació d'empreses privades o de qualsevol naturalesa amb oferta d'ensenyament superior

  • Acadèmics, docents i investigadors de l'àmbit de l'ensenyament superior; concretament, de les polítiques i els sistemes de qualitat i de millora de l'ensenyament superior

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

AQU
INQAAHE

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació