Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

Es considera que pot accedir al màster universitari qualsevol titulat universitari que compleixi els requisits legals d'accés.

Per a pal·liar les deficiències formatives, els estudiants que provinguin de l'àmbit d'arts i humanitats han de cursar fins a 3 crèdits ECTS de complements formatius, llevat que presentin les evidències que demostrin un coneixement suficient en tècniques bàsiques d'anàlisi de dades.

 
Perfils d'ingrés recomanats

El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior s'adreça a cobrir les necessitats formatives dels perfils professionals següents:

  • Tècnics de les agències de qualitat i de les unitats de qualitat de les institucions d'ensenyament superior

  • Polítics de l'Administració (departaments d'Universitats o Ensenyament, entre altres) i de les universitats (vicerectorats de qualitat; innovació i desenvolupament, etc.)

  • Gerents i gestors: de formació d'empreses privades o de qualsevol naturalesa amb oferta d'ensenyament superior

  • Acadèmics, docents i investigadors de l'àmbit de l'ensenyament superior; concretament, de les polítiques i els sistemes de qualitat i de millora de l'ensenyament superior

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.