Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior és un programa pioner que forma a professionals experts i altament qualificats en l'àmbit de la qualitat universitària, acreditat amb excel·lència per l'agència de qualitat del Sistema universitari de Catalunya.

Aquest màster es dirigeix a professionals orientats a la millora, capaços d'exercir en diferents sistemes educatius, amb una àmplia visió i perspectiva internacional.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació ofereix:

  • Una visió general alhora que profunda dels sistemes d'educació superior en el context global.
  • Coneixements sobre les diferents concepcions de qualitat i sobre els models d'avaluació i de gestió existents.
  • Un perfil professional capacitat per a exercir funcions associades a garantir la qualitat en universitats, l'Administració pública, institucions o empreses de formació
  • Un programa en col·laboració amb AQU Catalunya i la xarxa International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.