Accès obert Vols més informació?

Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Màster universitari

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació obligatòria 36
Formació optativa 12
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que provinguin de l'àmbit d'arts i humanitats han de cursar fins a un màxim de 3 crèdits ECTS de complements formatius, llevat que presentin les evidències que demostrin un coneixement suficient en tècniques bàsiques d'anàlisi de dades.

L'assignatura prevista a aquests efectes és la següent:

  • Tècniques bàsiques d'anàlisi de dades (3 crèdits ECTS)

La identificació dels estudiants que han de cursar aquests crèdits de complements formatius va a càrrec del tutor i es desenvolupa de manera personalitzada durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula. No és obligatòria la realització d'aquests complements per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol, i s'han de cursar en l'ordre que estableixi el tutor. L'òrgan d'admissió dels estudiants, un cop determinat pel tutor, és la direcció del programa, juntament amb el professor responsable de l'assignatura.

 

Pràctiques

L'estudiant que cursi l'assignatura de Pràctiques aplicarà els coneixements assolits al llarg del màster i posarà en joc les competències desenvolupades en les assignatures cursades. Es preveu la incorporació de l'estudiant en la realització d'alguna de les funcions habituals dels centres de pràctiques, com ara, la interpretació d'indicadors per mitjà de les dades quantitatives que els sustenten, l'elaboració d'informes i l'anàlisi de processos d'avaluació externa, entre d'altres.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

AQU
INQAAHE

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació