Perquè et puguis fer una idea aproximada de quant et costaria estudiar aquest programa a la UOC, consulta el preu orientatiu per semestre.


 

Preus per a estudiants de la Unió Europea

Concepte Preu
Preu per crèdit 35,76 €
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge 14,30 €
Preu per crèdit d'assignatures convalidades 7,15 €
Preus per a estudiants de fora de la Unió Europea

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat en base a un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

Durada Preu orientatiu Pagament a terminis
A temps complet (1 any) 4.885€ Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys) 5.385€  Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures
Descomptes

Descompte per matrícula anticipada

Per tal de facilitar la incorporació i assessorament als nous estudiants, descompte en concepte de matrícula anticipada del 20% sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard aquest descompte pot representar fins a un 8% del preu total de la matrícula.

 

Renúncia a la versió en paper dels recursos d'aprenentatge

Des del compromís amb la sostenibilitat i les accions respectuoses amb el medi ambient, la UOC ofereix als estudiants de grau i màster universitari la possibilitat de renunciar a rebre la versió en paper dels recursos per a l'aprenentatge de les assignatures que tenen enviament opcional. Aquests recursos estan disponibles en format digital.

Si renuncieu al suport físic dels recursos d'aprenentatge (ho podeu fer durant el procés de matriculació), tindreu una reducció en el preu total de la matrícula de 15 €.


Descomptes estipulats al Decret de preus

Les bonificacions i exempcions s'apliquen quan l'estudiant ha lliurat la documentació que acredita que reuneix les condicions i la Universitat l'ha verificat.

Per tal de poder aplicar aquestes bonificacions i excepcions directament a la teva matrícula, ens has de lliurar la documentació abans de fer la matrícula i, en cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des de l'inici de les classes, excepte en cas de discapacitat. En aquest cas, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment la discapacitat.

Si la documentació es lliura mitjançant la xarxa territorial de la UOC abans de la formalització de matrícula, el descompte s'aplica de manera automàtica.

Els estudiants andorrans tenen dret a l'aplicació en les mateixes condicions de les exempcions i/o bonificacions descrites anteriorment.

Aquests descomptes són incompatibles amb la resta de descomptes pels mateixos conceptes. En tot cas, sempre prevaldrà el descompte que sigui més beneficiós per a l'estudiant.


Assignatures convalidades

Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari tenen un descompte del 85% del preu de crèdit.


Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa que es matriculin per a cursar estudis en centres docents sostinguts amb fons públics gaudeixen de les exempcions o bonificacions que preveu la normativa vigent (Decret 118/2015 de la Generalitat de Catalunya). En l'àmbit universitari són les següents:

 • Famílies nombroses de categoria especial: si ets membre d'aquesta categoria, tens dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i administratiu.
 • Famílies nombroses de categoria general: si ets membre d'aquesta categoria, tens dret a la bonificació del 50% dels preus públics de la matrícula.


Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que es matriculen per a cursar ensenyaments universitaris oficials tenen dret a un descompte igual al preu públic del crèdit fixat per a cada curs acadèmic per la Generalitat de Catalunya.


Víctimes d'actes terroristes

Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, el seu o la seva cònjuge i els fills o filles, que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics, tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent i administratiu.


Víctimes de violència de gènere

Les víctimes de violència de gènere, i també els seus fills o filles dependents, que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics, tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent i administratiu.


Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat

Els estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat, que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics, tenen dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el seu primer any acadèmic.

 

Comunitat UOC Alumni
 

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

El descompte de la comunitat Alumni només s'aplica sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge. La resta de conceptes estan marcats pel Decret de Preus de la Generalitat. 

Si us podeu acollir a aquest descompte, caldrà que en el moment de fer la matrícula indiqueu un codi en l'apartat Condicions especials. Els codis de descompte els tobareu al web d'Alumni.

Aquest descompte sobre preus FUOC serà acumulable al descompte per matrícula anticipada. 

Beques

Aquestes beques s'adrecen a persones que vulguin cursar titulacions oficials. D'aquesta manera, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per l'estudiantat de la UOC. La finalitat d'aquestes beques és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

 • Beques de l'Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol: per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta a l'estudiantat que fa uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola).

D'aquesta manera, si amb posterioritat a la formalització de la matrícula us trobeu en una situació prevista per l'assegurança, la Universitat us ajudarà a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix l'estudiantat de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures.

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Formes de pagament

Formes de pagament exclusives per a residents a l'Estat espanyol

 •  Pagament fraccionat UOC 

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial del 35% de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació en targeta (residents fora del territori espanyol) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

 

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10% de l'import.

 

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 26,85 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

 
 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.
 

 • Pagament fraccionat amb el préstec d'interès zero Caixabank (només disponible per a estudiants de nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la UE)

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0%, comissió d'estudi 0%, comissió d'amortització 0% i tipus d'interès 0%).

Aquesta forma de pagament únicament està disponible si:

 • Sou clients de CaixaBank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
 • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la UE i residiu a l'estat espanyol.
 • L'import de cada quota supera els 30 euros.

 • Pagament fraccionat - AGAUR

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de la matrícula universitària.
Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.
 

 

Formes de pagament exclusives per a residents a l'estranger

 • Pagament fraccionat UOC

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial del 35% de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació en targeta (en cas de no tenir compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10% de l'import.

 

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 26,85 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

 

 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.
 

 • Pagament per transferència (només disponible per a estudiants residents a l'estranger)

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol podeu fer una transferència de l'import total de la matrícula en euros. Les dades per fer efectiva el pagament de la matrícula són:

 

Si fas la docència en català:

 • Banc: Caixabank
 • Direcció: Av. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
 • Swift: CAIX ÉS BB
 • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si fas la docència en castellà:

 • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
 • Adress: Passeig de Gràcia, 5  08007 BARCELONA - SPAIN
 • Swift: BSCHESMMXXX
 • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

 


Un cop fet el pagament, s'haurà d'enviar el comprovant.

 

Taules de fraccionament UOC

Primer semestre

Data cobraments

1.er pagament

 1.ª setmana de setembre

 1.ª setmana d'octubre

1.ª setmana de novembre

 1.ª setmana de desembre

  35 % amb targeta en el moment de fer la matrícula

2.ª quota

3.ª quota

4.ª quota

5.ª quota

 

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes està determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

 

Segon semestre

Data cobraments

1.er pagament

 1.ª setmana de    febrer

  1.ª setmana de març

 1.ª setmana     d'abril

1.ª setmana de maig

  35 % amb targeta en el moment de fer la matrícula

2.ª quota

3.ª quota

4.ª quota

5.ª quota

 

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes està determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Increments de preu

Increment per titulat

L'estudiantat que hagi obtingut els títols universitaris oficials previs en centres coberts pel sistema públic de finançament o estan en disposició d'obtenir-lo, és a dir, que han cursat tots els crèdits necessaris però no han sol·licitat el títol, ha de pagar un recàrrec sobre el preu del crèdit si comencen uns altres estudis homologats. El preu del crèdit amb recàrrec de titulat es calcula multiplicant els preus per crèdit per 1,4. Aquest recàrrec no s'aplica en els primers estudis de màster universitari.


Increment per segones matrícules i següents

L'estudiantat que no superi una assignatura i s'hi matriculi per segona vegada té un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En el cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula, el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

 

Increment per estudiantat amb nacionalitat de fora de la Unió Europea
 
L'estudiantat  de nacionalitat de fora de la Unió Europea, estats amb règim comunitari o fora d'Andorra i Xina, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% en el preu final de la matrícula (queden exclosos els pagaments opcionals).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.