Accès obert Vols més informació?

Aplicacions Multimèdia

Màster universitari

El màster universitari d'Aplicacions Multimèdia online de la UOC forma professionals amb capacitats per crear productes digitals i aplicacions multiplataforma que siguin atractius i amb un alt nivell d'experiència d'usuari (UX), que coneguin els factors que influeixen en el posicionament web , el SEO (Search Engine Optimization) i les bones pràctiques per a la creació i el disseny d'una pàgina web.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 setembre 2019

Títol: Aplicacions Multimèdia

El màster oficial d'Aplicacions Multimèdia permet a l'estudiant accedir al món professional, havent adquirit tres habilitats clau: creativitat, interdisciplinarietat i domini de la tècnica.


El màster universitari d'Aplicacions Multimèdia, va dirigit especialment a professionals del disseny, la comunicació, la informàtica o el màrqueting que vulguin adquirir les competències necessàries per crear continguts i aplicacions web i aplicacions multiplataforma.


La UOC, amb més de quinze anys de recorregut en la docència multimèdia, i sent pionera a l'Estat espanyol en aquest camp, ha dissenyat el màster universitari d'Aplicacions Multimèdia totalment orientat al futur i la millora professional i amb un enfocament clarament pràctic. Així, el titulat del màster en Aplicacions Multimèdia estarà preparat per a:

 

 • La creació i gestió de continguts per a plataformes digitals (web, mòbil i d'escriptori).
 • El disseny i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i aplicacions mòbils que siguin atractives, responsive, adaptades i connectades, utilitzant les tecnologies client més demandades del mercat, com actualment JavaScript i PHP, seguint una metodologia Agile.
 • L'ús de les eines bàsiques de promoció i posicionament a la web per a la creació digital, com Google Analytics i Google Search Console.
 • La creació d'HTML i CSS mitjançant l'ús de bundlers com Parcel, preprocesadores CSS com Sass i metodologies com BEM, SMACSS o ITCSS amb l'objectiu de mantenir i editar el lloc web de manera eficaç.
 • La selecció de continguts multimèdia (vídeo, animacions, imatges, jocs) i tecnologies digitals (dispositius web i mòbils, apps, tinta electrònica) més adequades depenent de cada necessitat.
 • La promoció del lloc web i la comprovació mitjançant l'analítica web de si les mesures implementades tenen un impacte en el nombre de visites.
 • La diferenciació del web d'una empresa amb les del seu entorn mitjançant l'aplicació de les eines més noves en creació, disseny i desenvolupament de continguts.
 • El desenvolupament web i el disseny web amb l'ús de Symfony, p5.js, JavaScript, Grid, Flex, Justinmind, Adobe XD, Figma o altres eines i tecnologies, en funció del seu ús en l'àmbit professional en cada moment.
 • L'ús de plataformes de gestió de continguts (CMS) com WordPress.
 • La maquetació web seguint les normes i recomanacions tècniques dels estàndards de l'organització internacional W3C (HTML5 i CSS3).
 • L'optimització i millora del rendiment del lloc web.


El màster en Aplicacions Multimèdia compta amb una àmplia oferta d'assignatures, que permetran a l'estudiant seleccionar el perfil que s'adeqüi més a les seves necessitats. Així, un estudiant que vulgui aprofundir en:

 

 • Desenvolupament web i multiplataforma

Haurà de cursar les assignatures: Tecnologies i eines per al desenvolupament web i Aplicacions web back-end.

 • Disseny i Maquetació multidispositiu

Haurà de cursar les assignatures: Disseny d'interfícies interactives i Eines avançades d'HTML i CSS.

 • Disseny i creativitat

Haurà de cursar les assignatures: Disseny d'interfícies interactives i Programació creativa.

 • Gestió i distribució de continguts

Haurà de cursar les assignatures: Aplicacions web: back end i Plataformes de distribució de continguts

 • SEO

Haurà de cursar les assignatures: Promoció i posicionament web i Analítica i rendiment web

 • Gestió de projectes multimèdia

Haurà de cursar les assignatures: Tecnologies i aplicacions multimèdia i Producció multimèdia

 

En el treball final del màster, els estudiants dissenyaran i / o desenvoluparan una aplicació o una pàgina web. Per a això tindran disponible el programari Adobe Creative Cloud.

En acabar el Màster universitari d'Aplicacions Multimèdia l'estudiant podrà exercir professions com: dissenyador i maquetador web, gestor de SEO, dissenyador d'interfícies, digital strategist i altres professions relacionades.

En tractar-se d'un màster oficial també tindrà accés a programes de doctorat, especialment si l'estudiant cursa l'itinerari específic d'investigació.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari d'Aplicacions Multimèdia

 

Titulació oficial

El Màster universitari d'Aplicacions multimèdia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i rebràs l'assessorament personalitzat d'un tutor de forma gratuïta i sense compromís

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al novembre.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació