Accès obert Vols més informació?

Aplicacions Multimèdia

Màster universitari

Objectius

En el màster d'Aplicacions multimèdia de la UOC som conscients que les professions especialitzades en la creació d'aquest tipus de continguts intel·ligents o smartcontent estan experimentant un creixement accelerat pel que fa a la demanda laboral. Per satisfer aquesta necessitat, ens hem marcat com a objectiu principal preparar els estudiants per a tres capacitats bàsiques:

 • Disseny d'aplicacions i continguts intel·ligents o smartcontent: des del disseny gràfic fins al disseny de l'experiència de l'usuari, per tal d'aconseguir un producte responsive i adaptat a les necessitats de l'usuari.
 • Desenvolupament d'aplicacions i smartcontent: principalment a través de llenguatges i estàndards utilitzats inicialment en l'àmbit web, però estesos al desenvolupament multiplataforma i a sistemes operatius mòbils, entre altres. Javascript i php són llenguatges molt valorats pel mercat en aquest àmbit.
 • Coneixement dels dispositius i les plataformes de publicació, distribució i consum de smartcontent: l'adaptabilitat i el fet que siguin eines multiplataforma permeten explotar la presentació dels continguts en el format que l'usuari vulgui en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Perfils

Aquest màster universitari es dirigeix als estudiants que tenen interès en el disseny i el desenvolupament d'aplicacions multimèdia.

 En particular es recomana per a aquells estudiants que hagin cursat els estudis de grau de Multimèdia, o bé altres titulacions de grau relacionades amb els àmbits de la comunicació audiovisual, la informàtica, las tecnologies de la telecomunicació, el disseny, el periodisme, l'empresa i la publicitat.

Competències

Les competències que s'adquireixen en el màster d'Aplicacions multimèdia de la UOC es poden dividir en tres apartats: transversals, específiques i pròpies de la UOC.

Competències transversals

 • Capacitat de comunicar informació tant al públic especialitzat com al no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a actualitzar les competències professionals, amb una adaptació contínua en l'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.
 • Capacitat per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.

Competències específiques

 • Aptituds per a planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes de l'àmbit multimèdia.
 • Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia.
 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals actuals en l'entorn de les TIC i la societat xarxa.
 • Capacitat per a estudiar i avaluar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia, tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a liderar equips multidisciplinaris de forma efectiva i eficaç (competència de l'itinerari professional).
 • Capacitat per a dirigir i controlar tots els aspectes de la producció multimèdia (competència de l'itinerari professional).
 • Capacitat per a dissenyar i desenvolupar una investigació d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit multimèdia (competència de l'itinerari de recerca).

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE


Sessió informativaAquesta sessió va tenir lloc el passat 4 de juliol de 2018

Aquí podeu veure el vídeo de la sessió informativa.

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació