Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Política

El màster universitari d'Anàlisi política de la UOC té per objectiu formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat social i política en un marc internacional fortament globalitzat i canviant.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 28 setembre 2022

Títol: Anàlisi Política

Aquest programa ofereix una formació d'alt nivell i rigor acadèmic en l'àrea de les ciències polítiques i socials. D'una banda, l'estudiant obtindrà un coneixement extens de les eines analítiques i metodologies pròpies de les ciències polítiques: tècniques quantitatives, qualitatives, teories de jocs, etc. De l'altra, aprendrà a desenvolupar les habilitats per aplicar-les en l'àmbit professional i la investigació.

A part de la formació comuna obligatòria, l'estudiant pot escollir entre dos itineraris: professionalitzador i de recerca. D'aquesta manera, a partir de les assignatures optatives, l'estudiant adquireix el perfil que millor s'adapta a les seves necessitats i als seus interessos.

El màster d'Anàlisi política proporciona un nivell avançat de coneixements en els diferents àmbits disciplinaris de la política: la teoria política analítica, la política comparada i la metodologia. El titulat en Anàlisi política de la UOC es converteix en un professional que coneix en profunditat el conjunt d'organitzacions, activitats i actors que interactuen en una realitat política i social concreta, acostumat a treballar en xarxa i amb una mentalitat creativa, innovadora i flexible.

Per conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar el blog dels Estudis de Dret i Ciència Política!

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari d'Anàlisi Política

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Anàlisi Política és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.